wtorek, 23 grudnia 2014

Jak Hiszpanie obchodzą Boże Narodzenie czyli sześć bożonarodzeniowych faktów

FAKT #1: Boże Narodzenie tłumaczymy na hiszpański jako Navidad.

FAKT #2: W Hiszpanii głównymi obdarowującymi są Reyes Magos czyli Trzej Królowie. Papá Noel czyli Święty Mikołaj pracuje w Hiszpanii na pół gwizdka bo większość dzieci pisze listy do Trzech Królów a podarki Hiszpanie otrzymują w nocy z 5 na 6 stycznia.

FAKT #3: Niegrzeczne dzieci nie dostaną rózgi lecz carbón czyli węgiel (najczęściej jest to spory kawałek cukru ciemnego koloru, a nie prawdziwy węgiel).FAKT #4: Najważniejszą ozdobą świąteczną są pesebres czyli szopki bożonarodzeniowe.


FAKT #5: Feliz Navidad y próspero Año Nuevo to najbardziej podstawowe i najczęściej spotykane życzenia.


FAKT #6: W Hiszpanii również śpiewane a jeszcze częściej słuchane są kolędy czyli villancicos. Najbardziej popularne to: Campana sobre campana, Noche de paz, Los peces en el río i Hacia Belén va una burra.


A tak przy okazji: FELIZ NAVIDAD :)

meterse con alguien

Meterse con alguien to po prostu zadzierać z kimś. Używamy najczęściej tego wyrażenia w formie zakazu (imperativo negativo) jako ostrzeżenia lub groźby:

¡No te metas comnigo! Nie zadzieraj ze mną!

    


niedziela, 21 grudnia 2014

Czasownik gustar

Czasownik gustar może przysporzyć pewne kłopoty osobom początkującym. Chodzi o to że należy on do grupy czasowników które wymagają towarzystwa zaimków dopełnienia dalszego. Chociaż czasownik gustar możemy tłumaczyć jako: "lubić", "podobać się", łatwiej zrozumiemy jego użycie gdy weźmiemy pod uwagę jego drugie znaczenie ponieważ nasz polski czasownik „podobać się” również potrzebuje tych samych zaimków co gustar.
Zaimki dopełnienia dalszego (pronombres de objeto indirecto) odpowiadają na pytanie komu? czemu?
me- mnie
te- tobie
le- jemu, jej, panu, pani
nos- nam
os- wam
les- im, państwu.

Czasownik gustar jest czasownikiem regularnym, dlatego jego odmiana brzmi: gusto, gustas, gusta, gustamos, gustáis, gustan.
Tak jak już mówiliśmy, czasownik gustar będziemy używać podobnie do polskiego czasownika "podobać się", dlatego też, czasownik będzie dopasowywał się swoją formą do osoby lub rzeczy lubianej, zaimek zaś do osoby która coś lubi, której coś lub ktoś się podoba:
Me (mnie) gusto (podobam się). czyli  Podobam się sobie.
Me (mnie) gustas (podobasz się). czyli - Podobasz mi się.
Me (mnie) gusta esta canción. czyli Podoba mi się ta piosenka.
Me (mnie) gustan estas canciones. czyli Podobają mi się te piosenki.

Te  (tobie) gusto (podobam się).  Podobam się tobie.
Te (tobie) gusta esta canción. Podoba Ci się ta piosenka.
Te (tobie) gustamos (podobamy się). Podobamy się tobie.
Te gustan estas canciones. Podobają ci się te piosenki.

I tak dalej, i tak dalej J

Pamietajmy o tym że gdy chcemy powiedzieć o tym ze lubimy jakąś czynność, gustar używamy w trzeciej osobie liczby pojedynczej:
Me gusta cantar. Ja lubię śpiewać (mnie się podoba śpiewanie).
Te gusta cantar. Ty lubisz śpiewać (tobie się podoba śpiewanie).
Le gusta cantar. On/ona lubi śpiewać (jemu/jej podoba się śpiewanie).
Nos gusta cantar. My lubimy śpiewać (nam się podoba śpiewanie).
Os gusta cantar. Wy lubicie śpiewać (wam się podoba śpiewanie).
Les gusta cantar. Oni/one lubią śpiewać (im się podoba śpiewanie).

Gdy mówimy o rzeczach lub czynnościach, najczęściej obojętne jest tłumaczenie: lubić czy podobać się, jednakże mówiąc o osobie: María me gusta. Zdanie to będziemy tłumaczyć jako „María mi się podoba” a więc coś do niej czuję albo jest dla mnie atrakcyjna.
A więc jeśli chcemy powiedzieć że kogoś po prostu lubimy możemy powiedzieć:
María me cae bien. Lubię Maríę.
María me parece simpática. María jest (jak dla mnie) sympatyczna.

I jeszcze jedno. Z czasownikiem gustar i innymi czasownikami często są używane jednocześnie dwa zaimki odpowiadające na pytanie „komu?”:
A mí me gusta bailar. Lubię tanczyć.
Tak jak widzicie wprowadzenie dodatkowego zaimka nic nie zmienia. Jedyne praktyczne zastosowanie dwóch zaimków jednocześnie to w przypadku trzecich osób:
Le gusta el baloncesto. Jemu/ jej podoba się koszykówka (nie wiemy czy chodzi o niego czy o nią).
A ella le gusta el baloncesto. Jej podoba się koszykówka (teraz jesteśmy pewni że chodzi o nią a nie o niego).
Pamiętajmy o tym że te dodatkowe zaimki stosujemy najczęściej przed podstawową formą zaimka dopełnienia dalszego. Forma dodatkowa (druga kolumna w tabelce) może towarzyszyć formie podstawowej zaimka ale nie może jej zastąpić, a więc możemy powiedzieć:
Le gusta.
A él le gusta.
Ale nie powiemy:
A él gusta.

Mnie
A mí
me
Tobie
A ti
te
jemu/jej
A él/ a ella
le
nam
A nosotros
nos
Wam
A vosotros
os
Im
A ellos/ a ellas
les

Jeżeli osobę która coś lubi lub której się ktoś podoba, chcemy nazwać imieniem, podajemy je po przyimku a:
A Manuela no le gusta cantar villancicos. Manuela nie lubi śpiewać kolęd.

ĆWICZENIA:
I Przetłumacz zdania:

1.Pablo lubi pływać.
2.Pedro nie lubi późno wstawać.
3.Podoba ci się mój samochód?
4.Nie podoba się nam María.
5.Podobam ci się?

II Wstaw czasownik gustar w odpowiedniej formie:

1.A ellos les ………………………… ir al cine.
2.¿Os …………………………… bailar?
3.¿Te ……………………………. Javier?
4.No me ………………………….. hacer la limpieza.
5.A Paula le …………………………. motos.
6.A Antonio y Fernando les …………………………. Carmen.
7.Me ……………………… mucho tus chistes.

III Wstaw odpowiedni zaimek:

1.Juan, ¿……….. gusta jugar al fútbol?
2.A nosotras no ……………. gustan discotecas.
3.A mí ……………… gustas tú.
4.Me levanto pronto aunque no ……………. gusta.
  


ODPOWIEDZI:
I
1.A Pablo le gusta nadar.
2.A Pedro no le gusta levantarse tarde.
3.¿Te gusta mi coche?
4.No nos gusta María/ María no nos gusta.
5.¿Te gusto?

II 
1.gusta ; 2.gusta; 3.gusta; 4.gusta; 5.gustan; 6.gusta; 7.gustan.

III 

1.te; 2.nos; 3.me; 4.me

Po ciężkim wysiłku umysłowym polecam relaks z muzyką :)


niedziela, 14 grudnia 2014

Zdania warunkowe w języku hiszpańskim- warunki możliwe do spełnienia

Zdania warunkowe jak sama nazwa wskazuje mówią o warunku który musi lub musiał zostać spełniony by zaistniała konkretna sytuacja. Rozróżniamy trzy główne rodzaje zdań warunkowych, ich budowa jest zależna od tego kiedy miał zostać spełniony warunek oraz od tego czy jest on możliwy do spełnienia lub nie.

Ten artykuł mówi o zdaniu warunkowym gdzie spełnienie warunku pociągnie za sobą określone skutki.
Warunek ten jest możliwy lub bardzo możliwy do spełnienia:

Si no me das el dinero hoy, no trabajaré más aquí. Jeśli nie dasz mi dzisiaj pieniędzy, nie będę tu więcej pracował.
Si me preguntan, les diré todo. Jeśli mnie zapytają, powiem im wszystko.

SCHEMAT:
Si presente de indicativo, + futuro imperfecto
Część mówiąca o warunku jest wyrażona czasem teraźniejszym i rozpoczyna się ona od spójnika si czyli „jeśli”, „jeżeli”. Część odwołująca się do następstw wyrażona jest czasem futuro imperfecto.
Pamiętajmy o tym że możemy również zacząć naszą wypowiedź od przedstawienia ewentualnych skutków a kończąc na warunku, wtedy łącznik si znajdzie się w środku zdania:

futuro imperfecto, + si presente de indicativo
Perderás todos partidos si no trabajas más. Przegrasz wszystkie mecze jeśli nie będziesz więcej pracował.

ĆWICZENIA
1.Si ………………….. (ir), no podrás ver la película.
2.María encontrará trabajo, si …………………….. (buscar) mucho.
3.No participaré en el encuentro, si mis padres no me ………………….. (dejar).
4.Si comes mucho, …………………… (engordar).
5.Si no me dejas tus libros, no ……………………. (poder, yo) estudiar y ………………………… (suspender, yo) el examen.
6.Si te ……………………… (amenazar, ellos), ………………… (resignar, tú).
7.Si tus padres no …………………………….. (venir), …………………………………. (descansar, nosotros).
8.Mañana …………………………… (limpiar, yo) tu coche, si me lo ………………………… (prestar, tú) hoy.
9.Si tus padres ………………….. (ver) que fumas, te ……………………….. (prohibir, ellos) salir de casa.
Si ……………………. (aceptar, ella) tu propuesta, …………………… (estar,yo) muy contento.

ODPOWIEDZI
1. vas; 2. busca; 3. dejan; 4. engordarás; 5. podré, suspenderé; 6. amenazan, resignarás; 7. vienen, descansaremos; 8. limpiaré, prestas; 9. ven, prohibirán; 10. acepta, estaré.

niedziela, 30 listopada 2014

Estar czy hay?

Tytuł tego posta powinien raczej brzmieć ”estar czy haber”, jednak nie wszyscy kojarzą bezokolicznik od którego pochodzi forma hay.
Oba czasowniki są często mylone ze względu na podobne funkcje, przyjżyjmy się więc ich zastosowaniu:

ESTAR to czasownik o wielu funkcjach, jednak dzisiaj skupimy się na tej związanej z opisywaniem lokalizacji:

Czasownik estar występuje w zdaniach w których określane jest miejsce w którym znajduje się osoba lub rzecz. Mowa jest zawsze o konkretnych osobach lub rzeczach, dlatego też rzeczownik określający ową rzecz lub osobę jest poprzedzony rodzajnikiem określonym:
¿Dónde están los libros? Gdzie są (te) książki.
Juan y Carmen están en su casa. Juan y Carmen są w swoim domu.
El coche está en el garaje. Samochód jest w garażu.

ODMIANA 
1 . estoy
1 . estamos
2 . estás
2 . estáis
3 . está
3 . están


HABER Jest to czasownik który służy do mówienia o istnieniu bądź nieistnieniu, obecności bądź nieobecności rzeczy lub osoby niekonkretnej lub nieznanej nam bądź naszemu rozmówcy. Skoro mówimy o osobach i rzeczach nieokreślonych lub nieznanych, rzeczowniki odnoszące się do tych osób będą występowały w towarzystwie rodzajnika nieokreślonego (w liczbie mnogiej z reguły nie stosujemy rodzajnika nieokreślonego w liczbie mnogiej):
Aquí no hay nadie. Tutaj nie ma nikogo.
Al lado de nuestra puerta hay un gato. Obok naszych drzwi jest (jakiś) kot.
¿Hay una farmacia cerca de aquí? Czy jest apteka blisko?

Odmiana czasownika haber nie przysporzy nikomu problemów ponieważ w każdym czasie gramatycznym występuje tylko jedna forma odnosząca się do trzeciej osoby liczby pojedynczej i trzeciej osoby liczby mnogiej:

En este pueblo hay un hotel. W tej miejscowości jest hotel.
En este pueblo hay tiendas. W tej miejscowości są sklepy.

Więc pamiętajmy o tym że haber nie określa istnienia bądź obecności pierwszej i drugiej osoby.
Warto też pamiętać o tym że istnieje również drugi czasownik haber który pełni funkcje czasownika posiłkowego w czasach złożonych i dysponuje on wszystkimi osobami jednak jest to inny temat.

ĆWICZENIA

Wstaw hay lub odpowiednią formę czasownika estar:
1 . En mi ciudad …………………… muchos parques.
2 . El Teatro Real …………………. en la calle Mayor.
3 . En mi casa no …………………….. ratas.
4 . Juan no ……………………….. en mi casa.
5 . En mi casa …………………… una cajonera. En la cajonera …………………….. los libros.
6 . En el autobús ………………………… muchas personas.
7 . En tu coche …………………….. un libro. ¿Puedo leerlo?
8 . ¿Dónde …………………….. mi libro?

ODPOWIEDZI


1 . hay; 2 . está; 3. hay; 4. está; 5. hay, están; 6. hay;7. hay; 8. está

niedziela, 23 listopada 2014

IR + A + infinitivo

Ir + a + infinitivo to konstrukcja za pomocą której mówimy o naszych planach. W konstrukcji tej czasownik ir dopasowuje się formą do osoby która wykona w przyszłości czynność która jest wyrażona przez bezokolicznik:

Voy a estudiar. Będę się uczył.
Vas a estudiar. Będziesz się uczył/uczyła.
Va a estudiar. Będzie się uczył/uczyła.
Vamos a estudiar. Będziemy się uczyli/uczyły.
Vais a estudiar. Będziecie się uczyli/uczyły.
Van a estudiar. Będą się uczyli/uczyły.

Najczęściej używane z ta konstrukcją marcadores temporales to:

hoy dzisiaj; mañana jutro; la semana que viene w nadchodzącym tygodniu; la próxima semana w następnym tygodniu; el próximo mes w następnym tygodniu; el lunes, el martes… w poniedziałek, we wtorek…

W przypadku czasowników zwrotnych, zaimek zwrotny powinien zostać dołączony do bezokolicznika lub wstawiony przed czasownik ir:
No me voy a levantar. lub No voy a levantarme.

Ćwiczenia:

Uzupełnij zdania konstrukcją ir+a+infinitivo
Manuel no ………………………………… (nadar) en la piscina.
Mis hijos …………………………………… (jugar) al fútbol.
¿Qué ………………………………. (hacer, tú) mañana?
…………………………………….. (visitar, yo) a Elena esta noche.
¿Con quién ………………………………. (hablar, vosotros) hoy?

Odpowiedzi:


va a nadar, van a jugar , vas a hacer, voy a visitar, vais a hablar

środa, 5 listopada 2014

¡Otro que tal baila!

¡Otro que tal baila!
Tłumaczenie dosłowne tego powiedzenia prawdopodobnie nie wyjaśniło Ci co ma do przekazania osoba która w ten sposób z niemiłą miną do nas mówi. „Kolejny który tak tańczy” to literalne tłumaczenie tego powiedzenia chociaż nie ma ono nic wspólnego z tańcem. Mówiąc słowa: ¡Otro que tal baila! Odnosimy się do kolejnej osoby którą upominamy o tę samą rzecz o którą upominaliśmy poprzednią:


¡Otro que tal baila! Acabo de decirle a Juan que no comemos hasta que llegue papá y vienes tú.

Kolejny! Dopiero co powiedziałam Juanowi że nie jemy dopóki nie wróci tata a teraz przychodzisz ty!

wtorek, 9 września 2014

Skróty trudne do rozszyfrowania

Język hiszpański pełen jest skrótów które w sposób znaczny odbiegają od powszechnie znanych skrótów stosowanych w wielu krajach. Stałą praktyką jest "przerabianie" międzynarodowych skrótów według hiszpańskiej składni i w ten sposób właśnie powstają skróty nie do rozpoznania. Oto kilka z nich:

DNA= ADN (ácido desoxirribonucleico)
USA= EE.UU. (Estados Unidos)
AIDS= SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida
WHO= oms (Organización Mundial de Salud)
UFO= OVNI (objeto volador no identificado)
HIV= VIH (virus de la inmunodeficiencia humana).środa, 27 sierpnia 2014

Cruzarle a alguien la cara

Cruzarle a alguien la cara znaczy tyle samo co abofetear a alguien, czyli spoliczkować kogoś. 

Como no te calles de una vez te cruzo la cara. Jeśli się zaraz nie zamkniesz, dostaniesz w .... papę :)


piątek, 15 sierpnia 2014

Imperfecto de subjuntivo

Czas imperfecto de subjuntivo ma kilka zastosowań, wyraża on między innymi warunek możliwy do spełnienia w teraźniejszości lub przyszłości:
Si me presentaras tu problema podría ayudarte. Jeślibyś przedstawił swój problem, mógłbym ci pomóc.
Si tuviera dinero iría de vacaciones. Gdybym miał pieniądze, pojechałbym na wakacje.

Imperfecto de subjuntivo pojawia się również w mowie zależnej gdy przytaczamy rozkazy (modo imperativo) bądź zdania wypowiedziane w czasie presente de subjuntivo:
”Pon la lavadora” Wstaw pranie. → Ella me dijo que pusiera la lavadora. Ona mi powiedziała żebym wstawił pranie.
”Ven aquí” Przyjdź tutaj. → Él dijo que viniera allí. On powiedział żebym tam poszedł.
”Quiero que me leas este libro”. Chcę żebyś przeczytała mi tę książkę. → Eva dijo que quería que su madre le leyera aquel libro. Eva powiedziała że chciała żeby mama przeczytała jej książkę.

Imperfecto de subjuntivo pojawia się w zdaniu podrzędnym gdy w zdaniu głównym pojawiają się czasy indefinido, imperfecto de indicativo lub condicional simple, wyrażając czynność późniejszą lub równoczesną względem czynności wyrażonej w zdaniu głównym:
Querría que vinieras hoy a mi casa. Chciałabym żebyś przyszedł dzisiaj do mojego domu.
Nos pidieron que no volviéramos tarde. Poprosili nas byśmy nie wracali późno.
Necesitaba que me ayudaras. Potrzebowałem żebyś mi pomógł.

W czasie imperfecto de subjuntivo występują dwie formy dla każdego czasownika, są one równoprawne i możemy je stosować wymiennie chociaż wsród Hiszpanów nieco częściej stosowanym wariantem jest ten kończący się na –ara lub –iera.
hablar
beber
vivir
hablara
hablase
bebiera
bebiese
viviera
viviese
hablaras
hablases
bebieras
bebieses
vivieras
vivieses
hablara
hablase
bebiera
bebiese
viviera
viviese
habláramos
hablásemos
bebiéramos
bebiésemos
viviéramos
viviésemos
hablarais
hablaseis
bebierais
bebieseis
vivierais
vivieseis
hablaran
hablasen
bebieran
bebiesen
vivieran
viviesen

Aby dobrze opanować odmianę czasowników nieregularnych musisz dobrze znać odmianę w indefinido ponieważ tematem czasownika w imperfecto de subjuntivo jest temat trzeciej osoby liczby pojedynczej w indefinido (trzecia osoba w indefinido może mieć nieregularność polegającą na wymianie samogłosek w temacie):
Indefinido (3 os. liczby poj.)
Imperfecto de subjuntivo (1 os. liczby poj.)
anduvo
anduviera/anduviese
cupo
cupiera/cupiese
durmió
durmiera/durmiese
estuvo
estuviera/estuviese
hizo
hiciera/hiciese
cayó
cayera/cayese
murió
muriera/muriese
pidió
pidiera/pidiese
sustituyó
sustituyera/sustituyese
mintió
mintiera/mintiese
prefirió
prefiriera/prefiriese
I jeszcze dwie uwagi jeśli chodzi o czasowniki nieregularne. Zauważ że czasowniki nieregularne kończące się na -ar (chociażby wymienione w tabelce andar i estar) przyjmują końcówki typowe dla drugiej i trzeciej koniugacji (er i ir).
Oprócz tego czasowniki których temat kończy się na j, na przykład producir lub decir (i inne czasowniki kończące się na cir) nie otrzymują pełnych końcówek iera i iese lecz pozbawione litery i:
producir: produjera/produjese, produjeras/produjeses ...
decir: dijera/dijese, dijeras/dijeses ...

ĆWICZENIA

I Uzupełnij odpowiednią formą czasownika w formie imperfecto de subjuntivo:
1. Era normal que no le ……………………. (decir,nosotros).
2. Me ordenó que ………………………. (lavar,yo) los platos.
3. Sería bueno que …………………. (quedarse,tú) y que …………………. (pasar,tú) la noche aquí.
4. Te agradecería si no …………………. (dejar,tú) la casa tan sucia como siempre.
5. Me gustó que …………………….. (visitar,ella) a su abuelo.
6. Desearía que me …………………… (llamar, ellos) y que me ……………...……. (decir,ellos) que sí.
7. No nos dejaron que …………………….. (fumar, nosotros) allí.
8. No era probable que toda la gente …………………… (caber) en aquel coche tan pequeño.

ODPOWIEDZI


I
1. dijéramos/dijésemos; 2. lavara/lavase; 3. te quedaras/te quedases, pasaras/pasases; 4. dejaras/dejases; 5. visitara/visitase; 6. llamaran/llamasen, dijeran/dijesen; 7. fumáramos/fumésemos; 8. cupiera/cupiese

środa, 13 sierpnia 2014

Pretérito pluscuamperfecto de indicativo (B1)

Znajomość tego czasu, choć nie tak często używanego jak inne czasy przeszłe trybu indicativo: indefinido, imperfecto oraz perfecto, jest z pewnością przydatna i istotna dla uczniów na poziomie średniozaawansowanym.

Czas pluscuamperfecto używany jest aby:
-mówić o czynności przeszłej względem innej czynności przeszłej:
Cuando llegó a la casa de Miguel, la fiesta ya se había acabado. Gdy dojechał/a do domu Miguela, impreza już się skończyła.

-używany jest w mowie zależnej gdy w zdaniu oryginalnym pojawiły się czasy indefinido bądź perfecto a czasownik wprowadzający zdanie jest również w czasie przeszłym:
Me dijo que el lunes no había comido nada. Powiedział mi że w poniedziałek nic nie jadł.

-również w sytuacjach w których chcemy powiedzieć że nigdy wcześniej nie robiliśmy danej rzeczy:
Nunca había comido paella. Nigdy wcześniej nie jadłem paelli.
Zauważmy że podobne zdanie stworzone w czasie pretérito perfecto mówiłoby o tym że dana sytuacja nigdy nie miała miejsca:
Nunca he comido paella. Nigdy nie jadłem paelli.

Pluscuamperfecto jest czasem złożonym a więc czasownik składa się z dwóch członów: czasownika posiłkowego haber odmienionego w czasie pretérito de indicativo oraz imiesłowu biernego:
Yo
había


apagado/bebido/vivido


habías
Él/ella
había
Nosotros
habíamos
Vosotros
habíais
Ellos/ellas
habían

Pamiętajmy o tym że imiesłów jest tworzony poprzez odjęcie od bezokolicznika końcówki –ar, -er lub –ir i dołączenie końcówki -ado bądź -ido. Jest też nieliczna grupa imiesłowów nieregularnych:
abrir
abierto
escribir
escrito
componer
compuesto
hacer
hecho
cubrir
cubierto
morir
muerto
Decir
dicho
poner
puesto
descubrir
descubierto
romper
roto
entrever
entrevisto
volver
vuelto

Ćwiczenia

I Uzupełnij odmianę czasowników comer i volver w czasie pluscuamperfecto:
yo
había comido
yo


habías vuelto
él/ella
había comido
él/ella

nosotros

nosotros
habíamos vuelto
vosotros

vosotros

ellos/ellas
habían comido
ellos/ellasII Uzupełnij czasem pretérito pluscuamperfecto, pretérito perfecto lub pretérito indefinido:

1. Quería preparar la comida pero resultó que mi madre ya la ……………………. (hacer).
2. Miguel …………………………. (venir) a casa a las 4, ………………… (comer) y a las 6 ……………. (salir).
3. Nunca ……………………………… (dejarse, yo) un bigote, no me gusta.
4. Cuando ……………………. (volver,ellos) del trabajo, notaron que alguien ……………………… (pintar) todas las paredes.
5. Alejandro me dijo que hace dos años ……………….. (licenciarse).
6. Ayer ……………….. (ver, yo) a Manuel.
7. Nunca ……………………. (estar, yo) en Londres, por eso estoy tan contento que estamos aquí.
8. María ya me lo …………………. (decir), por eso no me sorprendió.
9. Cuando ……………………. (llegar, yo) a la casa de mis padres, me …………………. (decir, ellos) que el día anterior me ……………………. (dejar,tú) un recado.
10. Hasta ahora nunca …………………… (beber,yo) cava.
11. …...………… (ir, yo) a ver esta película aunque mis amigos me ………………….. (informar) que no era interesante.

Odpowiedzi

I
yo
había comido
yo
había vuelto
habías comido
habías vuelto
él/ella
había comido
él/ella
había vuelto
nosotros
habíamos comido
nosotros
habíamos vuelto
vosotros
habíais comido
vosotros
habíais vuelto
ellos/ellas
habían comido
ellos/ellas
habían vuelto

II

1. había hecho; 2. vino; comió; salió; 3. me he dejado; 4. volvieron; había pintado; 5. se había licenciado; 6. vi; 7. había estado; 8. había dicho; 9. llegué; dijeron; habías dejado; 10. había bebido; 11. Fui; habían informado.