niedziela, 30 listopada 2014

Estar czy hay?

Tytuł tego posta powinien raczej brzmieć ”estar czy haber”, jednak nie wszyscy kojarzą bezokolicznik od którego pochodzi forma hay.
Oba czasowniki są często mylone ze względu na podobne funkcje, przyjżyjmy się więc ich zastosowaniu:

ESTAR to czasownik o wielu funkcjach, jednak dzisiaj skupimy się na tej związanej z opisywaniem lokalizacji:

Czasownik estar występuje w zdaniach w których określane jest miejsce w którym znajduje się osoba lub rzecz. Mowa jest zawsze o konkretnych osobach lub rzeczach, dlatego też rzeczownik określający ową rzecz lub osobę jest poprzedzony rodzajnikiem określonym:
¿Dónde están los libros? Gdzie są (te) książki.
Juan y Carmen están en su casa. Juan y Carmen są w swoim domu.
El coche está en el garaje. Samochód jest w garażu.

ODMIANA 
1 . estoy
1 . estamos
2 . estás
2 . estáis
3 . está
3 . están


HABER Jest to czasownik który służy do mówienia o istnieniu bądź nieistnieniu, obecności bądź nieobecności rzeczy lub osoby niekonkretnej lub nieznanej nam bądź naszemu rozmówcy. Skoro mówimy o osobach i rzeczach nieokreślonych lub nieznanych, rzeczowniki odnoszące się do tych osób będą występowały w towarzystwie rodzajnika nieokreślonego (w liczbie mnogiej z reguły nie stosujemy rodzajnika nieokreślonego w liczbie mnogiej):
Aquí no hay nadie. Tutaj nie ma nikogo.
Al lado de nuestra puerta hay un gato. Obok naszych drzwi jest (jakiś) kot.
¿Hay una farmacia cerca de aquí? Czy jest apteka blisko?

Odmiana czasownika haber nie przysporzy nikomu problemów ponieważ w każdym czasie gramatycznym występuje tylko jedna forma odnosząca się do trzeciej osoby liczby pojedynczej i trzeciej osoby liczby mnogiej:

En este pueblo hay un hotel. W tej miejscowości jest hotel.
En este pueblo hay tiendas. W tej miejscowości są sklepy.

Więc pamiętajmy o tym że haber nie określa istnienia bądź obecności pierwszej i drugiej osoby.
Warto też pamiętać o tym że istnieje również drugi czasownik haber który pełni funkcje czasownika posiłkowego w czasach złożonych i dysponuje on wszystkimi osobami jednak jest to inny temat.

ĆWICZENIA

Wstaw hay lub odpowiednią formę czasownika estar:
1 . En mi ciudad …………………… muchos parques.
2 . El Teatro Real …………………. en la calle Mayor.
3 . En mi casa no …………………….. ratas.
4 . Juan no ……………………….. en mi casa.
5 . En mi casa …………………… una cajonera. En la cajonera …………………….. los libros.
6 . En el autobús ………………………… muchas personas.
7 . En tu coche …………………….. un libro. ¿Puedo leerlo?
8 . ¿Dónde …………………….. mi libro?

ODPOWIEDZI


1 . hay; 2 . está; 3. hay; 4. está; 5. hay, están; 6. hay;7. hay; 8. está

niedziela, 23 listopada 2014

IR + A + infinitivo

Ir + a + infinitivo to konstrukcja za pomocą której mówimy o naszych planach. W konstrukcji tej czasownik ir dopasowuje się formą do osoby która wykona w przyszłości czynność która jest wyrażona przez bezokolicznik:

Voy a estudiar. Będę się uczył.
Vas a estudiar. Będziesz się uczył/uczyła.
Va a estudiar. Będzie się uczył/uczyła.
Vamos a estudiar. Będziemy się uczyli/uczyły.
Vais a estudiar. Będziecie się uczyli/uczyły.
Van a estudiar. Będą się uczyli/uczyły.

Najczęściej używane z ta konstrukcją marcadores temporales to:

hoy dzisiaj; mañana jutro; la semana que viene w nadchodzącym tygodniu; la próxima semana w następnym tygodniu; el próximo mes w następnym tygodniu; el lunes, el martes… w poniedziałek, we wtorek…

W przypadku czasowników zwrotnych, zaimek zwrotny powinien zostać dołączony do bezokolicznika lub wstawiony przed czasownik ir:
No me voy a levantar. lub No voy a levantarme.

Ćwiczenia:

Uzupełnij zdania konstrukcją ir+a+infinitivo
Manuel no ………………………………… (nadar) en la piscina.
Mis hijos …………………………………… (jugar) al fútbol.
¿Qué ………………………………. (hacer, tú) mañana?
…………………………………….. (visitar, yo) a Elena esta noche.
¿Con quién ………………………………. (hablar, vosotros) hoy?

Odpowiedzi:


va a nadar, van a jugar , vas a hacer, voy a visitar, vais a hablar

środa, 5 listopada 2014

¡Otro que tal baila!

¡Otro que tal baila!
Tłumaczenie dosłowne tego powiedzenia prawdopodobnie nie wyjaśniło Ci co ma do przekazania osoba która w ten sposób z niemiłą miną do nas mówi. „Kolejny który tak tańczy” to literalne tłumaczenie tego powiedzenia chociaż nie ma ono nic wspólnego z tańcem. Mówiąc słowa: ¡Otro que tal baila! Odnosimy się do kolejnej osoby którą upominamy o tę samą rzecz o którą upominaliśmy poprzednią:


¡Otro que tal baila! Acabo de decirle a Juan que no comemos hasta que llegue papá y vienes tú.

Kolejny! Dopiero co powiedziałam Juanowi że nie jemy dopóki nie wróci tata a teraz przychodzisz ty!