Przejdź do głównej zawartości

Imperativo negativo

Z przykrością zawiadamiam Was o tym że w języku hiszpańskim rozkaz i zakaz mają odmienne formy, na przykład zrób, to haz, nie rób to no hagas. Na szczęście nie jest tak że będzie wiązało się to z przyswojeniem takiej partii materiału jak to było w przypadku  zwykłego imperativo, bowiem odmienne są jedynie formy drugich osób: tú i vosotros. Aby stworzyć formę dla drugiej osoby liczby pojedynczej do formy rozkazującej dla usted dodajemy –s, aby stworzyć vosotros wystarczy do rozkazującej formy dla usted dodać –is:


imperativo
imperativo negativo
compra
no compres
usted
compre
no compre
nosotros
compremos
no compremos
vosotros
comprad
no compréis
ustedes
compren
no compren

Czasownikiem który posłużył nam za przykład jest czasownik comprar który należy do pierwszej koniugacji, w przypadku końcówek –er oraz –ir również drugie osoby będziemy tworzyć poprzez dodanie –s lub –is do formy usted. Za przykład posłużą nam beber i abrir:


imperativo
imp. negativo
imperativo
Imp. negativo
bebe
no bebas
abre
no abras
usted
beba
no beba
abra
no abra
nosotros
bebamos
no bebamos
abramos
no abramos
vosotros
bebed
no bebáis
abrid
no abráis
ustedes
beban
no beban
abran
no abran

Zauważcie że końcówki dla imperativo negativo tworzymy operując tymi samymi końcówkami które używamy w presente z tymże dla czasowników kończących się na –ar dodajemy końcówki typowe dla końcówki –er w presente, natomiast w przypadku drugiej i trzeciej koniugacji (końcówki –er, -ir) dodajemy końcówki dla –ar w presente.
W przypadku czasowników nieregularnych spółgłoskowo również formy drugich osób tworzone są na podstawie formy usted, dlatego też wszystkie formy osobowe będą nieregularne:
  

marcar
pagar
salir
exigir
no marques
no pagues
no salgas
no exijas
usted
no marque
no pague
no salga
no exija
nosotros
no marquemos
no paguemos
no salgamos
no exijamos
vosotros
no marquéis
no paguéis
no salgáis
no exijáis
ustedes
no marquen
no paguen
no salgan
no exijan

Jeśli chodzi o czasowniki nieregularne samogłoskowo, pamiętajcie o tym że w przypadku wymiany o→ue a także e→ie formy nosotros pozostają regularne no recordemos, no encendáis. W przpadku wymiany e→i nieregularne będą wszystkie osoby:


recordar
encender
pedir
no recuerdes
no enciendas
no pidas
usted
no recuerde
no encienda
no pida
nosotros
no recordemos
no encendamos
no pidamos
vosotros
no recordéis
no encendáis
no pidáis
ustedes
no recuerden
no enciendan
no pidan


To by było na tyle, polecam powtórzenie sobie również form imperativo afirmativo:

Ćwiczenia:


1. Zmień imperativo afirmativo na negativo:

Pon la tele. No ................. la tele.
Pide. No ................... .
Vuelve al trabajo. No ....................... al trabajo.
Paga en efectivo. No ......................... en efectivo.
Compara los precios y compra. No .................... los precios y no ........................... .
Ven a nuestra casa. No ....................... a nuestra casa.
Ten mucho cuidado. No ........................ mucho cuidado.
Coman mucho. No .......................... mucho.
Hablad chino. No ............................ chino.
Viajemos a Alemania. No .......................... a Alemania.

2. Stwórz formy imperativo afirmativo i negativo dla drugiej osoby liczby pojedynczej:
salir
comer
decir
cargar
cansar
meter

Odpowiedzi pod obrazkiem :)


A caballo regalado no le mires el diente. Darowanemu koniu w zęby się nie zagląda (dosłownie: nie patrz mu w zęby).

Odpowiedzi:


1. pongas; pidas; vuelvas; pagues; compares, compres; vengas; tengas; coman; habléis; viajemos.
2. sal, no salgas; come, no comas; di, no digas; carga, no cargues; cansa, no canses; mete, no metas.Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Zaimki dopełnienia dalszego i bliższego- zastosowanie i ćwiczenia

Użycie zaimków dopełnienia bliższego i dalszego jest rzeczą niezbędną aby nasz hiszpański brzmiał naturalnie. Zapraszam do lektrury i zrobienia ćwiczeń. FORMY Zaimki dopełnienia dalszego (komu? Czemu?) Zaimki dopełnienia bliższego (kogo? co?) 1 os. liczby pojedynczej me (mi) me (mnie) 2 os. liczby pojedynczej te (tobie) te (ciebie) 3 os. liczby pojedynczej le /[ se ] (jemu/ jej, panu/ pani) lo /[ le ] (go), la (ją) 1 os. liczby mnogiej nos (nam) nos (nas) 2 os. liczby mnogiej os (wam) os (was) 3 os. liczby mnogiej les (im, państwu) los (ich), las (je) ZASTOSOWANIE ZAIMKI DOPEŁNIENIA DALSZEGO Odpowiadają na pytania komu/czemu? Le doy el dinero. Daję mu/jej pieniądze. Te doy mi palabra. Daję ci moje słowo ZAIMKI DOPEŁNIENIA BLIŻSZEGO Odpowiadają na pytania kogo/co? La veo. Widzę ją. Te quiero mucho. Bardzo cię kocham.

Czasy przeszłe indefinido i perfecto

O ile porównanie czasów pretérito indefinido i pretérito perfecto nie przysparza aż takich problemów jak rozróżnienie czasów indefinido oraz imperfecto , zawsze warto przypomnieć sobie co nieco. Początkujący z kolei z pewnością wyniosą wiele korzyści z lektury dzisiejszego artykułu. Pretérito perfecto Pretérito indefinido Czas perfecto mówi o czynnościach zakończonych które miały miejsce w okresie który nie jest zakończony (hoy, esta semana, este mes): Hoy he comido en un restaurante. Dzisiaj jadłem w restauracji Czas indefinido mówi o czynnościach zakończonych które miały miejsce w okresie który jest zakończony (ayer, anoche, anteayer, la semana pasada, hace dos meses): Ayer comí en un restaurante. Wczoraj jadłem w restauracji. Czas perfecto mówi również o naszych doświadczeniach, o tym co się wydarzyło aż do teraźniejszości: ¿Has estado en Alemania alguna vez? Czy byłeś kiedykolwiek w Niemczech? He leido este libro. Przeczy

Czasownik gustar

Czasownik gustar może przysporzyć pewne kłopoty osobom początkującym. Chodzi o to że należy on do grupy czasowników które wymagają towarzystwa zaimków dopełnienia dalszego . Chociaż czasownik gustar możemy tłumaczyć jako: "lubić", "podobać się", łatwiej zrozumiemy jego użycie gdy weźmiemy pod uwagę jego drugie znaczenie ponieważ nasz polski czasownik „podobać się” również potrzebuje tych samych zaimków co gustar . Zaimki dopełnienia dalszego (pronombres de objeto indirecto) odpowiadają na pytanie komu? czemu? me - mnie te - tobie le - jemu, jej, panu, pani nos - nam os - wam les - im, państwu. Czasownik gustar jest czasownikiem regularnym, dlatego jego odmiana brzmi: gusto, gustas, gusta, gustamos, gustáis, gustan . Tak jak już mówiliśmy, czasownik gustar będziemy używać podobnie do polskiego czasownika "podobać się", dlatego też, czasownik będzie dopasowywał się swoją formą do osoby lub rzeczy lubianej, zaimek zaś do osoby która c