Przejdź do głównej zawartości

Imperativo z zaimkami

Tryb rozkazujący to jeden z przypadków w których zaimki zwrotne, dopełnienia bliższego lub dalszego muszą być dołączone do formy czasownikowej:
Dámelo. Daj mi to.
Cómprala. Kup ją.

W przypadku imperativo negativo (zakazy) zaimki występują przed czasownikiem:
No me lo des. Nie dawaj mi tego.
No la compres. Nie kupuj jej.

Najpierw przypomnijmy sobie trzy rodzaje zaimków które będą się pojawiały w naszych przykładowych zdaniach:
zaimki zwrotne
zaimki dopełnienia dalszego (komu?, czemu?)
Zaimki dopełnienia bliższego (kogo?, co?)
me
me
me
te
te
te
se
le (se)
lo (le), la
nos
nos
nos
os
os
os
se
les (se)
los (les), las

Często spotkamy się z sytuacją w której w zdaniu dwa zaimki. Pamiętajcie że niezależnie od tego czy zaimki będziemy „doklejać” do czasownika, czy będziemy je stawiać przed nim obowiązuje określona kolejność ich stosowania:

-najpierw zaimek zwrotny, po nim zaimek dopełnienia bliższego:
Lávate las manos → lávatelas. Umyj sobie ręce. Umyj sobie je.
Tak jak widzicie, zaimek zwrotny „te” (czasownik zwrotny lavarse) wystąpił przed zaimkiem dopełnienia bliższego „las”.

-zaimek dopełnienia bliższego (komu?czemu?) występuje przed zaimkiem dopełnienia bliższego (kogo? co?):

Compra los pantalones. Cómpralos. Kup spodnie. Kup je.
Dime la verdad. Dímela. Powiedz mi prawdę. Powiedz mi ją.
Préstame tu dinero. Préstamelo. Pożycz mi twoje pieniądze. Pożycz mi je.
No me des la foto. No me la des. Nie dawaj mi zdjęcia. Nie dawaj mi go.

Pamiętać trzeba o tym że niezależnie od tego czy dodamy jeden czy dwa zaimki do formy twierdzącej, akcent musi zostać na tej samej sylabie na której był przed ich dodaniem:

Compra→ Cómprame→ Cómpramela
Dlatego też po dodaniu zaimka „me” musieliśmy zaznaczyć akcent graficznie tak, aby nie przeszedł on na następną sylabę.

Da→ Dame→ Dámelo
W tym przypadku po dodaniu jednego zaimka nie zaznaczaliśmy akcentu graficznie ponieważ nie uległ on przesunięciu. Forma „dame” kończyła się na samogłoskę a więc zasady ogólne mówiły że akcentować będziemy sylabę ‘da’. Dopiero po dodaniu drugiego zaimka musieliśmy zaznaczyć graficznie ‘da’ bo w przeciwnym wypadku akcent przeniósłby się na sylabę ‘me’.


Na uwagę zasługuje forma vosotros dla czasowników zwrotnych która jest pozbawiona litery ‘d’:
levantar→ levantad
levantarse→ levantaos
lavar→ lavad
lavarse→ lavaos

Ćwiczenia

1 . Pozbądź się rzeczownika zastępując go zaimkiem dopełnienia bliższego:
przykład: Compra la radio. Cómprala
Escribe la carta. ………………………….
Pon las llaves. ……………………………
Bebe la leche. …………………………….
Pinta el cuadro. ………………………….
Dame las tijeras. …………………………

2 . Stwórz formę negatywną:
Dámelo. ……………………………
Cuélgalo. …………………………
Pregúntame. ……………………………
Compáralos. ……………………………
Infórmanos …………………………….

3 . Stwórz formę imperativo afirmativo i negativo:
przykład: Comprar/tú/el cuadro  Cómpralo. No lo compres.
Apagar/usted/ la luz.
Poner/tú/este jersey.
Ganar/vosotros/el partido.
Alquilar/ustedes/el coche.

4 . Wstaw akcent graficzny jeśli jest potrzebny:
Comprenselo.
Cuentamelo.
Decidlo.
Digalo.
Ponlos.

Odpowiedzi pod obrazkiem :)Odpowiedzi:
1 . Escríbela; Ponlas; Bébela; Píntalos; Dámelas
2 . No me lo des; No lo cuelgues; No me preguntes; No los compares; No nos informes
3 . Apáguela, No la apague; Ponlo, No lo pongas; Ganadlo, No lo ganéis; Alquílenlo, No lo alquilen

4 . Cómprenselo; Cuéntamelo; Decidlo; Dígalo; Ponlos.

Polecam również lekturę postów o imperativo i imperativo negativo:

Życzę owocnej pracy!

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Zaimki dopełnienia dalszego i bliższego- zastosowanie i ćwiczenia

Użycie zaimków dopełnienia bliższego i dalszego jest rzeczą niezbędną aby nasz hiszpański brzmiał naturalnie. Zapraszam do lektrury i zrobienia ćwiczeń. FORMY Zaimki dopełnienia dalszego (komu? Czemu?) Zaimki dopełnienia bliższego (kogo? co?) 1 os. liczby pojedynczej me (mi) me (mnie) 2 os. liczby pojedynczej te (tobie) te (ciebie) 3 os. liczby pojedynczej le /[ se ] (jemu/ jej, panu/ pani) lo /[ le ] (go), la (ją) 1 os. liczby mnogiej nos (nam) nos (nas) 2 os. liczby mnogiej os (wam) os (was) 3 os. liczby mnogiej les (im, państwu) los (ich), las (je) ZASTOSOWANIE ZAIMKI DOPEŁNIENIA DALSZEGO Odpowiadają na pytania komu/czemu? Le doy el dinero. Daję mu/jej pieniądze. Te doy mi palabra. Daję ci moje słowo ZAIMKI DOPEŁNIENIA BLIŻSZEGO Odpowiadają na pytania kogo/co? La veo. Widzę ją. Te quiero mucho. Bardzo cię kocham.

Czasy przeszłe indefinido i perfecto

O ile porównanie czasów pretérito indefinido i pretérito perfecto nie przysparza aż takich problemów jak rozróżnienie czasów indefinido oraz imperfecto , zawsze warto przypomnieć sobie co nieco. Początkujący z kolei z pewnością wyniosą wiele korzyści z lektury dzisiejszego artykułu. Pretérito perfecto Pretérito indefinido Czas perfecto mówi o czynnościach zakończonych które miały miejsce w okresie który nie jest zakończony (hoy, esta semana, este mes): Hoy he comido en un restaurante. Dzisiaj jadłem w restauracji Czas indefinido mówi o czynnościach zakończonych które miały miejsce w okresie który jest zakończony (ayer, anoche, anteayer, la semana pasada, hace dos meses): Ayer comí en un restaurante. Wczoraj jadłem w restauracji. Czas perfecto mówi również o naszych doświadczeniach, o tym co się wydarzyło aż do teraźniejszości: ¿Has estado en Alemania alguna vez? Czy byłeś kiedykolwiek w Niemczech? He leido este libro. Przeczy

Czasownik gustar

Czasownik gustar może przysporzyć pewne kłopoty osobom początkującym. Chodzi o to że należy on do grupy czasowników które wymagają towarzystwa zaimków dopełnienia dalszego . Chociaż czasownik gustar możemy tłumaczyć jako: "lubić", "podobać się", łatwiej zrozumiemy jego użycie gdy weźmiemy pod uwagę jego drugie znaczenie ponieważ nasz polski czasownik „podobać się” również potrzebuje tych samych zaimków co gustar . Zaimki dopełnienia dalszego (pronombres de objeto indirecto) odpowiadają na pytanie komu? czemu? me - mnie te - tobie le - jemu, jej, panu, pani nos - nam os - wam les - im, państwu. Czasownik gustar jest czasownikiem regularnym, dlatego jego odmiana brzmi: gusto, gustas, gusta, gustamos, gustáis, gustan . Tak jak już mówiliśmy, czasownik gustar będziemy używać podobnie do polskiego czasownika "podobać się", dlatego też, czasownik będzie dopasowywał się swoją formą do osoby lub rzeczy lubianej, zaimek zaś do osoby która c