wtorek, 23 grudnia 2014

Jak Hiszpanie obchodzą Boże Narodzenie czyli sześć bożonarodzeniowych faktów

FAKT #1: Boże Narodzenie tłumaczymy na hiszpański jako Navidad.

FAKT #2: W Hiszpanii głównymi obdarowującymi są Reyes Magos czyli Trzej Królowie. Papá Noel czyli Święty Mikołaj pracuje w Hiszpanii na pół gwizdka bo większość dzieci pisze listy do Trzech Królów a podarki Hiszpanie otrzymują w nocy z 5 na 6 stycznia.

FAKT #3: Niegrzeczne dzieci nie dostaną rózgi lecz carbón czyli węgiel (najczęściej jest to spory kawałek cukru ciemnego koloru, a nie prawdziwy węgiel).FAKT #4: Najważniejszą ozdobą świąteczną są pesebres czyli szopki bożonarodzeniowe.


FAKT #5: Feliz Navidad y próspero Año Nuevo to najbardziej podstawowe i najczęściej spotykane życzenia.


FAKT #6: W Hiszpanii również śpiewane a jeszcze częściej słuchane są kolędy czyli villancicos. Najbardziej popularne to: Campana sobre campana, Noche de paz, Los peces en el río i Hacia Belén va una burra.


A tak przy okazji: FELIZ NAVIDAD :)

meterse con alguien

Meterse con alguien to po prostu zadzierać z kimś. Używamy najczęściej tego wyrażenia w formie zakazu (imperativo negativo) jako ostrzeżenia lub groźby:

¡No te metas comnigo! Nie zadzieraj ze mną!

    


niedziela, 21 grudnia 2014

Czasownik gustar

Czasownik gustar może przysporzyć pewne kłopoty osobom początkującym. Chodzi o to że należy on do grupy czasowników które wymagają towarzystwa zaimków dopełnienia dalszego. Chociaż czasownik gustar możemy tłumaczyć jako: "lubić", "podobać się", łatwiej zrozumiemy jego użycie gdy weźmiemy pod uwagę jego drugie znaczenie ponieważ nasz polski czasownik „podobać się” również potrzebuje tych samych zaimków co gustar.
Zaimki dopełnienia dalszego (pronombres de objeto indirecto) odpowiadają na pytanie komu? czemu?
me- mnie
te- tobie
le- jemu, jej, panu, pani
nos- nam
os- wam
les- im, państwu.

Czasownik gustar jest czasownikiem regularnym, dlatego jego odmiana brzmi: gusto, gustas, gusta, gustamos, gustáis, gustan.
Tak jak już mówiliśmy, czasownik gustar będziemy używać podobnie do polskiego czasownika "podobać się", dlatego też, czasownik będzie dopasowywał się swoją formą do osoby lub rzeczy lubianej, zaimek zaś do osoby która coś lubi, której coś lub ktoś się podoba:
Me (mnie) gusto (podobam się). czyli  Podobam się sobie.
Me (mnie) gustas (podobasz się). czyli - Podobasz mi się.
Me (mnie) gusta esta canción. czyli Podoba mi się ta piosenka.
Me (mnie) gustan estas canciones. czyli Podobają mi się te piosenki.

Te  (tobie) gusto (podobam się).  Podobam się tobie.
Te (tobie) gusta esta canción. Podoba Ci się ta piosenka.
Te (tobie) gustamos (podobamy się). Podobamy się tobie.
Te gustan estas canciones. Podobają ci się te piosenki.

I tak dalej, i tak dalej J

Pamietajmy o tym że gdy chcemy powiedzieć o tym ze lubimy jakąś czynność, gustar używamy w trzeciej osobie liczby pojedynczej:
Me gusta cantar. Ja lubię śpiewać (mnie się podoba śpiewanie).
Te gusta cantar. Ty lubisz śpiewać (tobie się podoba śpiewanie).
Le gusta cantar. On/ona lubi śpiewać (jemu/jej podoba się śpiewanie).
Nos gusta cantar. My lubimy śpiewać (nam się podoba śpiewanie).
Os gusta cantar. Wy lubicie śpiewać (wam się podoba śpiewanie).
Les gusta cantar. Oni/one lubią śpiewać (im się podoba śpiewanie).

Gdy mówimy o rzeczach lub czynnościach, najczęściej obojętne jest tłumaczenie: lubić czy podobać się, jednakże mówiąc o osobie: María me gusta. Zdanie to będziemy tłumaczyć jako „María mi się podoba” a więc coś do niej czuję albo jest dla mnie atrakcyjna.
A więc jeśli chcemy powiedzieć że kogoś po prostu lubimy możemy powiedzieć:
María me cae bien. Lubię Maríę.
María me parece simpática. María jest (jak dla mnie) sympatyczna.

I jeszcze jedno. Z czasownikiem gustar i innymi czasownikami często są używane jednocześnie dwa zaimki odpowiadające na pytanie „komu?”:
A mí me gusta bailar. Lubię tanczyć.
Tak jak widzicie wprowadzenie dodatkowego zaimka nic nie zmienia. Jedyne praktyczne zastosowanie dwóch zaimków jednocześnie to w przypadku trzecich osób:
Le gusta el baloncesto. Jemu/ jej podoba się koszykówka (nie wiemy czy chodzi o niego czy o nią).
A ella le gusta el baloncesto. Jej podoba się koszykówka (teraz jesteśmy pewni że chodzi o nią a nie o niego).
Pamiętajmy o tym że te dodatkowe zaimki stosujemy najczęściej przed podstawową formą zaimka dopełnienia dalszego. Forma dodatkowa (druga kolumna w tabelce) może towarzyszyć formie podstawowej zaimka ale nie może jej zastąpić, a więc możemy powiedzieć:
Le gusta.
A él le gusta.
Ale nie powiemy:
A él gusta.

Mnie
A mí
me
Tobie
A ti
te
jemu/jej
A él/ a ella
le
nam
A nosotros
nos
Wam
A vosotros
os
Im
A ellos/ a ellas
les

Jeżeli osobę która coś lubi lub której się ktoś podoba, chcemy nazwać imieniem, podajemy je po przyimku a:
A Manuela no le gusta cantar villancicos. Manuela nie lubi śpiewać kolęd.

ĆWICZENIA:
I Przetłumacz zdania:

1.Pablo lubi pływać.
2.Pedro nie lubi późno wstawać.
3.Podoba ci się mój samochód?
4.Nie podoba się nam María.
5.Podobam ci się?

II Wstaw czasownik gustar w odpowiedniej formie:

1.A ellos les ………………………… ir al cine.
2.¿Os …………………………… bailar?
3.¿Te ……………………………. Javier?
4.No me ………………………….. hacer la limpieza.
5.A Paula le …………………………. motos.
6.A Antonio y Fernando les …………………………. Carmen.
7.Me ……………………… mucho tus chistes.

III Wstaw odpowiedni zaimek:

1.Juan, ¿……….. gusta jugar al fútbol?
2.A nosotras no ……………. gustan discotecas.
3.A mí ……………… gustas tú.
4.Me levanto pronto aunque no ……………. gusta.
  


ODPOWIEDZI:
I
1.A Pablo le gusta nadar.
2.A Pedro no le gusta levantarse tarde.
3.¿Te gusta mi coche?
4.No nos gusta María/ María no nos gusta.
5.¿Te gusto?

II 
1.gusta ; 2.gusta; 3.gusta; 4.gusta; 5.gustan; 6.gusta; 7.gustan.

III 

1.te; 2.nos; 3.me; 4.me

Po ciężkim wysiłku umysłowym polecam relaks z muzyką :)


niedziela, 14 grudnia 2014

Zdania warunkowe w języku hiszpańskim- warunki możliwe do spełnienia

Zdania warunkowe jak sama nazwa wskazuje mówią o warunku który musi lub musiał zostać spełniony by zaistniała konkretna sytuacja. Rozróżniamy trzy główne rodzaje zdań warunkowych, ich budowa jest zależna od tego kiedy miał zostać spełniony warunek oraz od tego czy jest on możliwy do spełnienia lub nie.

Ten artykuł mówi o zdaniu warunkowym gdzie spełnienie warunku pociągnie za sobą określone skutki.
Warunek ten jest możliwy lub bardzo możliwy do spełnienia:

Si no me das el dinero hoy, no trabajaré más aquí. Jeśli nie dasz mi dzisiaj pieniędzy, nie będę tu więcej pracował.
Si me preguntan, les diré todo. Jeśli mnie zapytają, powiem im wszystko.

SCHEMAT:
Si presente de indicativo, + futuro imperfecto
Część mówiąca o warunku jest wyrażona czasem teraźniejszym i rozpoczyna się ona od spójnika si czyli „jeśli”, „jeżeli”. Część odwołująca się do następstw wyrażona jest czasem futuro imperfecto.
Pamiętajmy o tym że możemy również zacząć naszą wypowiedź od przedstawienia ewentualnych skutków a kończąc na warunku, wtedy łącznik si znajdzie się w środku zdania:

futuro imperfecto, + si presente de indicativo
Perderás todos partidos si no trabajas más. Przegrasz wszystkie mecze jeśli nie będziesz więcej pracował.

ĆWICZENIA
1.Si ………………….. (ir), no podrás ver la película.
2.María encontrará trabajo, si …………………….. (buscar) mucho.
3.No participaré en el encuentro, si mis padres no me ………………….. (dejar).
4.Si comes mucho, …………………… (engordar).
5.Si no me dejas tus libros, no ……………………. (poder, yo) estudiar y ………………………… (suspender, yo) el examen.
6.Si te ……………………… (amenazar, ellos), ………………… (resignar, tú).
7.Si tus padres no …………………………….. (venir), …………………………………. (descansar, nosotros).
8.Mañana …………………………… (limpiar, yo) tu coche, si me lo ………………………… (prestar, tú) hoy.
9.Si tus padres ………………….. (ver) que fumas, te ……………………….. (prohibir, ellos) salir de casa.
Si ……………………. (aceptar, ella) tu propuesta, …………………… (estar,yo) muy contento.

ODPOWIEDZI
1. vas; 2. busca; 3. dejan; 4. engordarás; 5. podré, suspenderé; 6. amenazan, resignarás; 7. vienen, descansaremos; 8. limpiaré, prestas; 9. ven, prohibirán; 10. acepta, estaré.