niedziela, 14 grudnia 2014

Zdania warunkowe w języku hiszpańskim- warunki możliwe do spełnienia

Zdania warunkowe jak sama nazwa wskazuje mówią o warunku który musi lub musiał zostać spełniony by zaistniała konkretna sytuacja. Rozróżniamy trzy główne rodzaje zdań warunkowych, ich budowa jest zależna od tego kiedy miał zostać spełniony warunek oraz od tego czy jest on możliwy do spełnienia lub nie.

Ten artykuł mówi o zdaniu warunkowym gdzie spełnienie warunku pociągnie za sobą określone skutki.
Warunek ten jest możliwy lub bardzo możliwy do spełnienia:

Si no me das el dinero hoy, no trabajaré más aquí. Jeśli nie dasz mi dzisiaj pieniędzy, nie będę tu więcej pracował.
Si me preguntan, les diré todo. Jeśli mnie zapytają, powiem im wszystko.

SCHEMAT:
Si presente de indicativo, + futuro imperfecto
Część mówiąca o warunku jest wyrażona czasem teraźniejszym i rozpoczyna się ona od spójnika si czyli „jeśli”, „jeżeli”. Część odwołująca się do następstw wyrażona jest czasem futuro imperfecto.
Pamiętajmy o tym że możemy również zacząć naszą wypowiedź od przedstawienia ewentualnych skutków a kończąc na warunku, wtedy łącznik si znajdzie się w środku zdania:

futuro imperfecto, + si presente de indicativo
Perderás todos partidos si no trabajas más. Przegrasz wszystkie mecze jeśli nie będziesz więcej pracował.

ĆWICZENIA
1.Si ………………….. (ir), no podrás ver la película.
2.María encontrará trabajo, si …………………….. (buscar) mucho.
3.No participaré en el encuentro, si mis padres no me ………………….. (dejar).
4.Si comes mucho, …………………… (engordar).
5.Si no me dejas tus libros, no ……………………. (poder, yo) estudiar y ………………………… (suspender, yo) el examen.
6.Si te ……………………… (amenazar, ellos), ………………… (resignar, tú).
7.Si tus padres no …………………………….. (venir), …………………………………. (descansar, nosotros).
8.Mañana …………………………… (limpiar, yo) tu coche, si me lo ………………………… (prestar, tú) hoy.
9.Si tus padres ………………….. (ver) que fumas, te ……………………….. (prohibir, ellos) salir de casa.
Si ……………………. (aceptar, ella) tu propuesta, …………………… (estar,yo) muy contento.

ODPOWIEDZI
1. vas; 2. busca; 3. dejan; 4. engordarás; 5. podré, suspenderé; 6. amenazan, resignarás; 7. vienen, descansaremos; 8. limpiaré, prestas; 9. ven, prohibirán; 10. acepta, estaré.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz