niedziela, 23 listopada 2014

IR + A + infinitivo

Ir + a + infinitivo to konstrukcja za pomocą której mówimy o naszych planach. W konstrukcji tej czasownik ir dopasowuje się formą do osoby która wykona w przyszłości czynność która jest wyrażona przez bezokolicznik:

Voy a estudiar. Będę się uczył.
Vas a estudiar. Będziesz się uczył/uczyła.
Va a estudiar. Będzie się uczył/uczyła.
Vamos a estudiar. Będziemy się uczyli/uczyły.
Vais a estudiar. Będziecie się uczyli/uczyły.
Van a estudiar. Będą się uczyli/uczyły.

Najczęściej używane z ta konstrukcją marcadores temporales to:

hoy dzisiaj; mañana jutro; la semana que viene w nadchodzącym tygodniu; la próxima semana w następnym tygodniu; el próximo mes w następnym tygodniu; el lunes, el martes… w poniedziałek, we wtorek…

W przypadku czasowników zwrotnych, zaimek zwrotny powinien zostać dołączony do bezokolicznika lub wstawiony przed czasownik ir:
No me voy a levantar. lub No voy a levantarme.

Ćwiczenia:

Uzupełnij zdania konstrukcją ir+a+infinitivo
Manuel no ………………………………… (nadar) en la piscina.
Mis hijos …………………………………… (jugar) al fútbol.
¿Qué ………………………………. (hacer, tú) mañana?
…………………………………….. (visitar, yo) a Elena esta noche.
¿Con quién ………………………………. (hablar, vosotros) hoy?

Odpowiedzi:


va a nadar, van a jugar , vas a hacer, voy a visitar, vais a hablar

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz