piątek, 15 sierpnia 2014

Imperfecto de subjuntivo

Czas imperfecto de subjuntivo ma kilka zastosowań, wyraża on między innymi warunek możliwy do spełnienia w teraźniejszości lub przyszłości:
Si me presentaras tu problema podría ayudarte. Jeślibyś przedstawił swój problem, mógłbym ci pomóc.
Si tuviera dinero iría de vacaciones. Gdybym miał pieniądze, pojechałbym na wakacje.

Imperfecto de subjuntivo pojawia się również w mowie zależnej gdy przytaczamy rozkazy (modo imperativo) bądź zdania wypowiedziane w czasie presente de subjuntivo:
”Pon la lavadora” Wstaw pranie. → Ella me dijo que pusiera la lavadora. Ona mi powiedziała żebym wstawił pranie.
”Ven aquí” Przyjdź tutaj. → Él dijo que viniera allí. On powiedział żebym tam poszedł.
”Quiero que me leas este libro”. Chcę żebyś przeczytała mi tę książkę. → Eva dijo que quería que su madre le leyera aquel libro. Eva powiedziała że chciała żeby mama przeczytała jej książkę.

Imperfecto de subjuntivo pojawia się w zdaniu podrzędnym gdy w zdaniu głównym pojawiają się czasy indefinido, imperfecto de indicativo lub condicional simple, wyrażając czynność późniejszą lub równoczesną względem czynności wyrażonej w zdaniu głównym:
Querría que vinieras hoy a mi casa. Chciałabym żebyś przyszedł dzisiaj do mojego domu.
Nos pidieron que no volviéramos tarde. Poprosili nas byśmy nie wracali późno.
Necesitaba que me ayudaras. Potrzebowałem żebyś mi pomógł.

W czasie imperfecto de subjuntivo występują dwie formy dla każdego czasownika, są one równoprawne i możemy je stosować wymiennie chociaż wsród Hiszpanów nieco częściej stosowanym wariantem jest ten kończący się na –ara lub –iera.
hablar
beber
vivir
hablara
hablase
bebiera
bebiese
viviera
viviese
hablaras
hablases
bebieras
bebieses
vivieras
vivieses
hablara
hablase
bebiera
bebiese
viviera
viviese
habláramos
hablásemos
bebiéramos
bebiésemos
viviéramos
viviésemos
hablarais
hablaseis
bebierais
bebieseis
vivierais
vivieseis
hablaran
hablasen
bebieran
bebiesen
vivieran
viviesen

Aby dobrze opanować odmianę czasowników nieregularnych musisz dobrze znać odmianę w indefinido ponieważ tematem czasownika w imperfecto de subjuntivo jest temat trzeciej osoby liczby pojedynczej w indefinido (trzecia osoba w indefinido może mieć nieregularność polegającą na wymianie samogłosek w temacie):
Indefinido (3 os. liczby poj.)
Imperfecto de subjuntivo (1 os. liczby poj.)
anduvo
anduviera/anduviese
cupo
cupiera/cupiese
durmió
durmiera/durmiese
estuvo
estuviera/estuviese
hizo
hiciera/hiciese
cayó
cayera/cayese
murió
muriera/muriese
pidió
pidiera/pidiese
sustituyó
sustituyera/sustituyese
mintió
mintiera/mintiese
prefirió
prefiriera/prefiriese
I jeszcze dwie uwagi jeśli chodzi o czasowniki nieregularne. Zauważ że czasowniki nieregularne kończące się na -ar (chociażby wymienione w tabelce andar i estar) przyjmują końcówki typowe dla drugiej i trzeciej koniugacji (er i ir).
Oprócz tego czasowniki których temat kończy się na j, na przykład producir lub decir (i inne czasowniki kończące się na cir) nie otrzymują pełnych końcówek iera i iese lecz pozbawione litery i:
producir: produjera/produjese, produjeras/produjeses ...
decir: dijera/dijese, dijeras/dijeses ...

ĆWICZENIA

I Uzupełnij odpowiednią formą czasownika w formie imperfecto de subjuntivo:
1. Era normal que no le ……………………. (decir,nosotros).
2. Me ordenó que ………………………. (lavar,yo) los platos.
3. Sería bueno que …………………. (quedarse,tú) y que …………………. (pasar,tú) la noche aquí.
4. Te agradecería si no …………………. (dejar,tú) la casa tan sucia como siempre.
5. Me gustó que …………………….. (visitar,ella) a su abuelo.
6. Desearía que me …………………… (llamar, ellos) y que me ……………...……. (decir,ellos) que sí.
7. No nos dejaron que …………………….. (fumar, nosotros) allí.
8. No era probable que toda la gente …………………… (caber) en aquel coche tan pequeño.

ODPOWIEDZI


I
1. dijéramos/dijésemos; 2. lavara/lavase; 3. te quedaras/te quedases, pasaras/pasases; 4. dejaras/dejases; 5. visitara/visitase; 6. llamaran/llamasen, dijeran/dijesen; 7. fumáramos/fumésemos; 8. cupiera/cupiese

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz