poniedziałek, 21 listopada 2016

Estar, gerundio i czasy przeszłe

Konstrukcja estar+gerundio nie funkcjonuje jedynie w czasie teraźniejszym. Może ona być używana również odnośnie przyszłości lub przeszłości. Przyjrzyjmy się zatem jak estar+gerundio współdziała z czasami przeszłymi.

INDEFINIDO


Czynność punktowa (dokonana):
Czynność długotrwała (niedokonana):
indefinido
Abrió la puerta. Otworzył drzwi.
Bailó toda la noche. Tańczył całą noc.
Estar+gerundio w czasie indefinido
Nie wyraża czynności dokonanej.
Estuvo bailando toda la noche. Tańczył całą noc.

IMPERFECTO


Czynność zwyczajowa Czynność długotrwała będąca tłem dla innej czynności dokonanej, ewentualnie dwie czynności równoczesne.
imperfecto Veía la tele los domingos. Oglądała telewizję w niedziele. Bailábamos cuando Emilio entró. Tańczyliśmy gdy wszedł Emilio.
Estar+gerundio w czasie imperfecto Nie wyraża czynności zwyczajowej. Estábamos bailando cuando Emilio entró. Tańczyliśmy gdy wszedł Emilio.

PERFECTO


Czynność punktowa (dokonana): Czynność długotrwała (niedokonana):
perfecto He abierto la puerta. Otworzyłem drzwi. Hoy he jugado al fútbol. Dzisiaj grałem w piłkę.
Estar+gerundio w czasie perfecto Nie wyraża czynności dokonanej. Hoy he estado jugando al fútbol. Dzisiaj grałem w piłkę.

Tak jak możecie zaobserwować, konstrukcja estar+gerundio użyta w ramach czasów przeszłych nie wprowadza nowego znaczenia lecz daje najczęściej dodatkową możliwość na wyrażenie czegoś co mogliście wyrazić czystą formą czasów indefinido, imperfecto czy perfecto. Pamiętać też należy że w danych kontekstach możemy postawić znak równości pomiędzy np. bailaba i estaba bailando, w innych zaś nie bowiem estar+gerundio nie mówi o czynności zwyczajowej ani czynności dokonanej.

ĆWICZENIE

Wstaw odpowiedni czas przeszły lub konstrukcję estar+gerundio w odpowiednim czasie przeszłym. W niektórych przypadkach jest więcej odpowiedzi niż jedna:

1. Cuando era adolescente me ................................... (gustar) ver películas.
2. Cuando te vi por primera vez .................................... (tú, hacer) las compras.
3. Salió de la casa a las 4 y ........................................ (ella, volver) a las 6.
Juan, ¡.................................................. (él, beber) el vino toda la mañana! No puedes ir al trabajo en este estado.
................................................... (yo,estudiar) todo el mes pasado para poder aprobar los exámenes.
................................................... (yo, estudiar) cuando me llamó Pedro y dijo que el profesor había aplazado el examen.
No estás preparado para el examen. Se puede saber qué .................................... (tú, hacer) hoy?

ODPOWIEDZI


1 .gustaba 2. estabas haciendo/hacías; 3. volvió; 4. has estado bebiendo/has bebido; 5. Estuve estudiando/Estudié; 6. Estaba estudiando/Estudiaba; 7. has estado haciendo/has hecho.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz