poniedziałek, 28 grudnia 2015

Zdania generalizujące

Na stronie Hiszpański dla Ciebie dobrze się naucza hiszpańskiego...
O ile strona bierna nie jest bardzo używana w języku hiszpańskim bo w przeciwieństwie do języka angielskiego czy polskiego częściej usłyszymy w mediach zdanie typu: "Okradli turystów" niż "Turyści zostali okradzeni", powszechnie używane są bezosobowe zdania generalizujące, również bardzo powszechne w języku polskim.


Podobnie też tworzymy zdania generalizujące w języku hiszpańskim, w ich skład zawsze wchodzi czasownik w trzeciej osobie poprzedzony zaimkiem se (się):

En Polonia se bebe mucho. W Polsce dużo się pije.
En Dinamarca se vive bien. W Danii żyje się dobrze.

Tego typu zdania mogą również zawierać dopełnienie:

En Polonia se bebe agua. W Polsce pije się wodę.
En Italia se come pasta. We Włoszech je się makaron.

Porównując z językiem polskim różnica pojawi się gdy dopełnienie jest w liczbie mnogiej co pociągnie za sobą przejście z trzeciej liczby pojedynczej w trzecią osobę liczby mnogiej (w języku polskim zawsze będzie to liczba pojedyncza):

Aquí se baila flamenco. Tutaj tańczy się flamenco.
Aquí se venden billetes. Tutaj sprzedaje się bilety. (Oczywiście nie sprzedają się same).

ĆWICZENIA

En aquella tienda........................ (vender) caramelos.
En Italia .......................... (comer) muchos helados durante el verano.
Manuela dice que en Rusia .............................. (beber) mucho alcohol.
En nuestra casa ................................. (pedir permiso) para fumar un cigarillo.
En esta librería ..................................... (vender) libros.
En el país de Marta ................................... (dar) flores a todas las mujeres.

ODPOWIEDZI:

se venden; se comen; se bebe; se pide permiso; se venden; se dan.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz