sobota, 17 maja 2014

Gerundio z zaimkami zwrotnymi

Gerundio, opisane tutaj, jest jedną z niewielu form czasownikowych do których możemy dołączyć różne zaimki. Wśród zaimków które mogą zostać dołączone do gerundio są zaimki zwrotne (pronombres reflexivos). 

Zaimki zwrotne to te zaimki które towarzyszą czasownikom zwrotnym. Przykładowym czasownikiem zwrotnym jest czasownik llamarse (nazywać się). Przypomnijmy sobie odmianę w czasie teraźniejszym:

me llamo 
te llamas
se llama
nos llamamos
os llamáis
se llaman

Tak samo jak zaimki zwrotne muszą towarzyszyć czasownikom zwrotnym w odmianie czasu teraźniejszego i każdego innego, muszą być obecne również gdy czasownik przybiera formę gerundio. W tym przypadku mamy dwie możliwości postępowania:

-zaimek zwrotny stawiamy przed czasownikiem estar który występuje przed gerundio gdy mówimy o czynności która dzieje się w chwili mówienia:

Marina se está lavando. Marina się myje.
Nos estamos bañando. Kąpiemy się.

-drugie rozwiązanie to dołączenie zaimka do formy gerundio:

Marina está lavándose. Marina się myje.
Estamos bañándonos. Kąpiemy się.

Zauważ że gdy zaimek jest przyłączony do gerundio musimy zaznaczyć akcent graficzny nad samogłoską znajdującą się w przedostatniej sylabie formy gerundio tak aby wymowa słowa była taka sama jak przed przyłączeniem zaimka (w przykładach akcentowana sylaba jest dodatkowo zaznaczona):

la-van-do:

estoy lavándome myję się
estás lavándote myjesz się 
está lavándose myje się 
estamos lavándonos myjemy się 
estáis lavándoos myjecie się 

están lavándose myją się

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz