piątek, 11 lipca 2014

Ser czy estar? (A1/A2)

Przyjrzyjmy się dwóm czasownikom często mylonym szczególnie przez osoby początkujące. Powodem jest to że czasownik SER jak i ESTAR tłumaczymy na język polski czasownikiem BYĆ. Opanowanie różnic w zastosowaniu tych dwóch czasowników nie powinno być jednak problematyczne po przeczytaniu tego wpisu :)

SER
ESTAR
Tożsamość: narodowość, płeć, imię, nazwisko:
Soy Manuel y soy español. Jestem Manuel, jestem Hiszpanem.

Estar nie mówi o tożsamości
Zawód:
Elena es profesora. Elena jest nauczycielką.
Praca tymczasowa:
Elena está de profesora en Inglaterra. Elena pracuje obecnie jako nauczycielka w Anglii.
Miejsce różnych wydarzeń (spotkań, lekcji, koncertów, debat itd):
El concierto es en el estadio. Koncert jest na stadionie.
Lokalizacja miejsc, ludzi i rzeczy:
La casa está lejos. Dom jest daleko.
Juan está en Madrid. Juan jest w Madrycie.
Pochodzenie:
Mis padres son de Barcelona. Moi rodzice pochodzą z Barcelony.
Este jamón es de España. Ta szynka jest z Hiszpanii.


Estar nie mówi o pochodzeniu
Opis osób, miejsc i rzeczy:
Ana es muy guapa. Ana jest bardzo ładna.
Cristina es nerviosa. Cristina jest nerwowa.
Diego es alegre. Diego jest wesoły.
Mi ciudad es muy bonita. Moje miasto jest piękne.
Tus hermanas son muy listas. Twoje siostry są bardzo bystre.
Opis nastrojów i stanów przejściowych:
Ana está guapa con su nuevo vestido. Ana ładnie wygląda w nowej sukience.
Cristina está nerviosa. Cristina jest zdenerwowana.
Diego está alegre. Diego jest wesoły (w tej chwili).
La cocina está sucia. Kuchnia jest brudna.

Ser nie mówi o stanie cywilnym.
Stan cywilny:
Estoy casado. Jestem żonaty.
Ellos están divorciados. Oni są rozwiedzeni.


Ser nie łączy się z gerundio.
Czasownik estar poprzedza gerundio aby mówić o czynności która odbywa się w momencie mówienia:
Los niños están jugando en el jardín. Dzieci bawią się w ogrodzie.
Godzina, data:
Ya son las seis. Już jest szósta.
Hoy es lunes. Dzisiaj jest poniedziałek.

Estar nie mówi o godzinie.
Estar może mówić o dacie ale jedynie w przypadku zastosowania liczby mnogiej tego czasownika: 
Estamos a 6 de enero. Mamy dzisiaj 6 stycznia.

Ćwiczenia

1. Pablo ……………………………………. en el hospital porque ………………………………… enfermo.
2. Carlos …………………….. de Sevilla pero actualmente vive en Madrid. Allí ………………………. de camarero.
3. ¿Tus padres todavía ………………………………….. en la oficina?
4. Siempre …………………………………. muy estresado antes de un examen.
5. Hoy Juan no sale. Dice que ………………………………… de mal humor.
6. Mis padres …………………….. muy sociables y tolerantes.
7. Mi casa no …………………. muy grande.
8. Normalmente me gusta tu casa, …………………….. bonita pero hoy ………………………….. desordenada y muy sucia.
9. Me llamo Enrique Valbuena y …………………………… su jefe.
10. Hoy Paula …………………………… muy amable pero normalmente no es así.

11. ¿Dónde ……………………………. Mis gafas?

Odpowiedzi

1. Está, está 2. es, está 3. están 4. estoy 5. está 6. son 7. es 8. es, está; 9. soy; 10. está; 11. están

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz