poniedziałek, 16 grudnia 2013

Futuro imperfecto (A1/A2)

Były już czasy przeszłe (oczywiście jeszcze nie wszystkie), było już o trybie rozkazującym. Dzisiaj z kolei poruszę temat przyszłości. Zbliża się nowy rok, jak zatem powiedzieć o naszych noworocznych postanowieniach (resoluciones de Año Nuevo)?


Czas o którym mówi dzisiejszy artykuł nie jest jedynym czasem przyszłym nie mówiąc już o tym że oprócz dwóch czasów z przyszłych z nazwy, istnieje kilka innych możliwości mówienia o przyszłości ale o tym kiedy indziej.

Czas futuro imperfecto jest czasem bardzo miłym w tworzeniu. Istnieje bowiem jeden zestaw końcówek osobowych dla wszystkich trzech koniugacji (nieważne czy czasownik kończy się na –ar, -er czy –ir). Drugim powodem dla którego możecie polubić ten czas to fakt iż końcówki osobowe dodajemy do bezokolicznika bez odejmowania jego dwuliterowej końcówki jak to się dzieje w przypadku wielu czasów gramatycznych.

comprar
beber
abrir
yo
compraré
beberé
abriré
comprarás
beberás
abrirás
él/ella
comprará
beberá
abrirá
nosotros
compraremos
beberemos
abriremos
vosotros
compraréis
beberéis
abriréis
ellos/ellas
comprarán
beberán
abrirán

Kolejną zaletą tego czasu jest znikoma ilość czasowników nieregularnych. Nieregularność występuje w temacie czasownika do którego dodajemy regularne końcówki:
W miejsce samogłoski wstawiamy spółgłoskę ‘d’
Zanika samogłoska ‘e’ z końcówki bezokolicznika
Znikają wybrane litery
tener→ tendr
haber→ habr
decir→ dir
poner→ pondr
poder→ podr
hacer→ har
valer→ valdr
saber→ sabr

venir→ vendr
querer→ querr

salir→ saldr
caber→ cabr


Przykładowa odmiana czasownika nieregularnego:
1. tendré, 2. tendrás, 3. tendrá, 1. tendremos,   2. tendréis, 3. tendrán

Zastosowanie

Użycie tego czasu jest oczywiste. Mówimy o czynności która wydarzy się w przyszłości:
Mañana ya tendrán el coche. Jutro będą państwo mieli samochód.
El lunes sabréis todo. W poniedziałek będziecie wiedzieć wszystko.

Jednak mówienie o przyszłości to nie jedyna możliwość wykorzystania czasu futuro imperfecto. Stosujemy go również po to aby mówić o naszych przypuszczeniach związanych z teraźniejszością:
¿Qué hora es? Która jest godzina?
Serán las seis. Jest około szóstej.
W tym przypadku sama forma czasu przyszłego zastosowana w odniesieniu do teraźniejszości daje nam do zrozumienia że nie jesteśmy stuprocentowo pewni, mówimy o naszych podejrzeniach. Zauważcie że w potocznym języku polskim również możemy powiedzieć: „Będzie jakaś szósta”.

A nie mówiłem że będzie łatwo? A więc teraz pytam się, jakie są wasze noworoczne postanowienia? :) 

Ćwiczenia

Ćw. I
1 . Mañana te ……………………… (decir) todo.
2 . Eva y Juan ………………………… (ir) de vacaciones en junio.
3 . Carlos está en Barcelona pero en 2015 ……………………… (trabajar) en Sevilla.
4 . Comes demasiado. ………………………… (engordar).
5 . No sé si María ……………………… (venir) el domingo.
6 . Yo creo que nuestro equipo ……………………… (ganar) el partido.

Ćw. II
1 . Vosotros/casarse/en julio
2 . Hacer la comida/ ella/?
3 . Cenar/ en un restaurante/Miguel
4 . Leonor/no dejar de fumar
5 . Ellos/venir/tarde
6 . ?/Nosotros/ser feliz

Ćw. III
Utwórz trzecią osobę liczby pojedynczej oraz mnogiej od podanych poniżej czasowników:
1 . pagar
2 . taraerar
3 . caber
4 . girar
5 . verter
6 . decir

Odpowiedzi:

Ćw. I
1 . diré, 2 . irán, 3 . trabajará, 4 . engordarás, 5 . vendrá, 6 . ganará
Ćw. II
1 . (Vosotros) os casaréis en julio.
2 . ¿Hará la comida?
3 . Miguel cenará en un restaurante.
4 . Leonor no dejará de fumar.
5 . Ellos vendrán tarde.
6 . ¿Seremos felices?
Ćw. III
1 . pagará, pagarán; 2 . tarareará, tararearán; 3 . cabrá, cabrán; 4 . girará, girarán; 5 . verterá, verterán; 6 . dirá, dirán.

2 komentarze: