piątek, 15 listopada 2013

Presente de indicativo

Kiedy używamy?

Czas presente de indicativo (teraźniejszy trybu oznajmującego) jest czasem gramatycznym którego używamy gdy:
-Mówimy o czynnościach powtarzających się w teraźniejszości:
Cada día trabajo. Każdego dnia pracuję.
-Mówimy o czynnościach które dzieją się w chwili mówienia:
¿Qué haces ahora? Co teraz robisz?
-Prosimy kogoś o przysługę:
¿Abres la puerta? Otworzysz drzwi?
-Wyrażamy pewną, zaplanowaną przyszłość:
El lunes trabajo hasta las cuatro. W poniedziałek pracuję do czwartej.

Jak odmieniać czasowniki w czasie presente?

Wszystkie czasowniki w formie bezokolicznika kończą się na –ar, -er lub –ir. Od końcówki bezokolicznika zależeć będzie odmiana czasownika. Aby odmienić czasownik przez osoby, musimy odjąć dwuliterową końcówkę (-ar, -er, -ir) i dopiero wtedy dodać odpowiednią końcówkę osobową.

końcówka –AR trabajar
końcówka –ER beber
końcówka –IR vivir
Yo
trabajo
bebo
vivo
trabajas
bebes
vives
Él/ Ella/ Usted
trabaja
bebe
vive
Nosotros
trabajamos
bebemos
vivimos
Vosotros
trabajáis
bebéis
vivís
Ellos/ Ellas/ Ustedes
trabajan
beben
viven

Podstawowe czasowniki odmieniające się regularnie w presente:abrir otwierać
bailar tańczyć
beber pić
borrar scierać
cenar jeść kolację
comer jeść
completar uzupełniać
comprar kupować
comprender rozumieć
desayunar jeść śniadanie
escribir pisać
escuchar słuchać
ganar wygrywać
meter wkładać
mirar patrzeć
tirar rzucać
trabajar pracować
vivir mieszkać
Ćwiczenia:

1 . Uzupełnij zdania:
Normalmente …………………………………………………. (trabajar, yo) siete horas.
María …………………………………….. (leer) un libro.
Tus padres …………………………………… (vivir) en Madrid.
Vosotros ………………………………………. (escuchar) la música.
Ellos no ………………………………….. (beber) vino.
Manuel ……………………………….. (trabajar) el viernes.
Enrique y Marisol ………………………………… (bailar) flamenco.
………………………………………… (cenar, nosotros) siempre en nuestra casa.

2 . Uzupełnij czasownikami: ganar, beber, escribir, trabajar, vivir, completar.
Alfonso ………………………………… los ejercicios.
Ellos ………………………………… cartas cada mes.
Yo ……………………………………… en un banco.
¿Dónde …………………………..(ella)?
Nuestro equipo ………………………………… todos partidos.
A veces cenamos y ………………………….. vino.

3 . Podaj drugą i trzecią osobę liczby pojedynczej czasowników:
meter
tirar
vivir

Odpowiedzi:
1 . trabajo; lee; viven; escucháis; beben; trabaja; bailan; cenamos.
2 . completa; escriben; trabajo; vive; gana; bebemos.

3 . metes, mete; tiras, tira; vives, vive

1 komentarz:

  1. Rewelacyjny blog, od dzis bede go odwiedzac az do wyczerpania informacji :).

    Serdeczne podziekowania dla Autora!

    Ina

    OdpowiedzUsuń