środa, 13 sierpnia 2014

Pretérito pluscuamperfecto de indicativo (B1)

Znajomość tego czasu, choć nie tak często używanego jak inne czasy przeszłe trybu indicativo: indefinido, imperfecto oraz perfecto, jest z pewnością przydatna i istotna dla uczniów na poziomie średniozaawansowanym.

Czas pluscuamperfecto używany jest aby:
-mówić o czynności przeszłej względem innej czynności przeszłej:
Cuando llegó a la casa de Miguel, la fiesta ya se había acabado. Gdy dojechał/a do domu Miguela, impreza już się skończyła.

-używany jest w mowie zależnej gdy w zdaniu oryginalnym pojawiły się czasy indefinido bądź perfecto a czasownik wprowadzający zdanie jest również w czasie przeszłym:
Me dijo que el lunes no había comido nada. Powiedział mi że w poniedziałek nic nie jadł.

-również w sytuacjach w których chcemy powiedzieć że nigdy wcześniej nie robiliśmy danej rzeczy:
Nunca había comido paella. Nigdy wcześniej nie jadłem paelli.
Zauważmy że podobne zdanie stworzone w czasie pretérito perfecto mówiłoby o tym że dana sytuacja nigdy nie miała miejsca:
Nunca he comido paella. Nigdy nie jadłem paelli.

Pluscuamperfecto jest czasem złożonym a więc czasownik składa się z dwóch członów: czasownika posiłkowego haber odmienionego w czasie pretérito de indicativo oraz imiesłowu biernego:
Yo
había


apagado/bebido/vivido


habías
Él/ella
había
Nosotros
habíamos
Vosotros
habíais
Ellos/ellas
habían

Pamiętajmy o tym że imiesłów jest tworzony poprzez odjęcie od bezokolicznika końcówki –ar, -er lub –ir i dołączenie końcówki -ado bądź -ido. Jest też nieliczna grupa imiesłowów nieregularnych:
abrir
abierto
escribir
escrito
componer
compuesto
hacer
hecho
cubrir
cubierto
morir
muerto
Decir
dicho
poner
puesto
descubrir
descubierto
romper
roto
entrever
entrevisto
volver
vuelto

Ćwiczenia

I Uzupełnij odmianę czasowników comer i volver w czasie pluscuamperfecto:
yo
había comido
yo


habías vuelto
él/ella
había comido
él/ella

nosotros

nosotros
habíamos vuelto
vosotros

vosotros

ellos/ellas
habían comido
ellos/ellasII Uzupełnij czasem pretérito pluscuamperfecto, pretérito perfecto lub pretérito indefinido:

1. Quería preparar la comida pero resultó que mi madre ya la ……………………. (hacer).
2. Miguel …………………………. (venir) a casa a las 4, ………………… (comer) y a las 6 ……………. (salir).
3. Nunca ……………………………… (dejarse, yo) un bigote, no me gusta.
4. Cuando ……………………. (volver,ellos) del trabajo, notaron que alguien ……………………… (pintar) todas las paredes.
5. Alejandro me dijo que hace dos años ……………….. (licenciarse).
6. Ayer ……………….. (ver, yo) a Manuel.
7. Nunca ……………………. (estar, yo) en Londres, por eso estoy tan contento que estamos aquí.
8. María ya me lo …………………. (decir), por eso no me sorprendió.
9. Cuando ……………………. (llegar, yo) a la casa de mis padres, me …………………. (decir, ellos) que el día anterior me ……………………. (dejar,tú) un recado.
10. Hasta ahora nunca …………………… (beber,yo) cava.
11. …...………… (ir, yo) a ver esta película aunque mis amigos me ………………….. (informar) que no era interesante.

Odpowiedzi

I
yo
había comido
yo
había vuelto
habías comido
habías vuelto
él/ella
había comido
él/ella
había vuelto
nosotros
habíamos comido
nosotros
habíamos vuelto
vosotros
habíais comido
vosotros
habíais vuelto
ellos/ellas
habían comido
ellos/ellas
habían vuelto

II

1. había hecho; 2. vino; comió; salió; 3. me he dejado; 4. volvieron; había pintado; 5. se había licenciado; 6. vi; 7. había estado; 8. había dicho; 9. llegué; dijeron; habías dejado; 10. había bebido; 11. Fui; habían informado.

2 komentarze:

  1. mam tylko pytanie - jak się ma p.plucuamperfecto do preterito anterior? Bo przecież p.anterior też używamy w odniesieniu do czynności w przeszłości, które miały miejsce przed jakimiś innymi wydarzeniami (tez w przeszłości). Skoro anterior można porównać do angielskiego Past Perfect to do jakiego czasu porównać pluscuamperfecto?

    OdpowiedzUsuń
  2. Oba czasy o których wspomniałaś są czasami zaprzeszłymi. Pret. anterior mówi o czynności która miała miejsce bezpośrednio przed inną przeszłą i na tą bezpośredniość, niezwłoczność kładzie nacisk ale jest to czas w zaniku, widocznie po wiekach używania Hiszpanie dochodzą do wniosku że wystarczy jeden czas zaprzeszły :) Wystarczy Ci pluscuamperfecto, zauważ że wiele podręczników nie wspomina już nawet o istnieniu pret. anterior. Oczywiście jeśli czytasz po hiszpańsku, może być przydatny.

    Pozdrawiam,
    Michał

    OdpowiedzUsuń