niedziela, 3 listopada 2013

Pretérito perfecto bez tajemnic

Pretérito perfecto to czas przeszły dokonany którego używamy wtedy gdy potrzebujemy powiedzieć o czynności która została zakończona przed chwilą lub odbyła się w okresie czasu który jeszcze nie został zakończony. Dlatego też najczęściej używanymi okolicznikami czasu będą:
hace un rato- przed chwilą;
hace cinco minutos- przed pięcioma minutami;
hoy- dzisiaj;
esta semana- w tym tygodniu;
este mes- w tym miesiącu;
últimamente- ostatnio;
todavía no- jeszcze nie;

Przykłady:
Hoy no he ido al trabajo. Dzisiaj nie poszedłem do pracy.
Manuel ha cenado con Alejandro esta noche. Manuel zjadł kolację z Alejandro tego wieczoru.
Marisa todavía no se ha levantado. Marisa jeszcze nie wstała.

Oprócz tego, czasu perfecto używać będziemy w sytuacjach gdy mówimy o naszym doświadczeniu, mówiąc o tym czy dana czynność miała kiedykolwiek miejsce czy nie. Dla podkreślenia że chodzi nam o to że pytamy o całożyciowe doświadczenie możemy zastosować ‘alguna vez’ czyli kiedykolwiek:
¿Has estado en Italia alguna vez? Czy kiedykolwiek byłeś we Włoszech?
Nunca me he emborrachado. Nigdy się nie opiłem.

Formę czasownikową tworzymy z dwóch elementów: czasownika posiłkowego haber oraz imiesłowu biernego.
Czasownik posiłkowy nadaje formę gramatyczną, mówi nam o której osobie jest mowa. Odmienia się jak każdy czasownik hiszpański jedynie przez osoby:
1 . he
2 . has
3 . ha
1 . hemos
2 . habéis
3 . han

Drugim elementem jest imiesłów, tworzymy go odejmując dwie ostatnie litery bezokolicznika (ar, er lub ir) następnie dodając końcówkę –ado gdy bezokolicznik kończył się na –ar. W przypadku czasowników należących do drugiej i trzeciej koniugacji dodamy końcówkę –ido. Przykład:
tomar- tomado
beber- bebido
vivir- vivido
Jest też kilka czasowników od których powstanie nieregularna forma imiesłowu:
abrir- abierto
cubrir- cubierto
decir- dicho
descubrir- descubierto
escribir- escrito
hacer- hecho
morir- muerto
poner- puesto
ver- visto
volver- vuelto

Imiesłów jest nieodmienny i ma stałą, unikalną formę dla każdego czasownika:
He comido. Zjadłem.
Has comido. Zjadłaś/zjadłeś.
Ha comido. Zjadła/zjadł.
Hemos comido. Zjedliśmy
Habéis comido. Zjadłyście/zjedliście.
Han comido. Zjadły/zjedli.

He escrito. Napisałem.
Has escrito. Napisałeś/napisałeś.
Ha escrito. Napisał/napisała.
Hemos escrito. Napisaliśmy.
Habéis comido. Napisaliście/napisałyśmy.
Han comido. Napisali/napisały.

I ostatnia wskazówka, w przypadku czasowników zwrotnych zaimek zwrotny stawiamy przed czasownikiem posiłkowym:
Hoy me he despertado a las 8.

A teraz mam dla Was dwa krótkie ćwiczenia. W ćwiczeniu pierwszym należy uzupełnić zdania czasem pretérito perfecto:

Cada vez me levanto a las 6 pero hoy ……………………………….. (levantarse) a las 7.
Carmen y Alejandra ……………………………. (comer) todo.
Rosa ………………………… (hacer) una paella.
Yo nunca ……………………………… (comer) gambas.
………………………………………. (preparar, nosotros) la cena.

Ćwiczenie numer 2. Wstaw presente lub perfecto:
Normalmente ……………………………. (hacer,yo) limpieza pero hoy no ……………………….. (poder, yo).
Cada día ………………… (tener, yo) mucho trabajo pero hoy no.
Javier ………………………… (salir) de su casa hace dos minutos.
¿………………………………… (estar, tú) alguna vez en Grecia?

Odpowiedzi:
Ćwiczenie 1: me he levantado; han comido; ha hecho; he comido; hemos preparado
Ćwiczenie 2: hago, he podido; tengo; ha salido; has estado

Mam nadzieję że bez przeszkód udało się Wam ogarnąć nowy materiał a czasu perfecto będziecie używać śmiało.

1 komentarz:

  1. Czas wytłumaczony w bardzo prosty sposób ! Dziękuję! :D

    OdpowiedzUsuń