piątek, 28 sierpnia 2015

Jak mówić o prawdopodobieństwie w języku hiszpańskim?

Wyrażanie prawdopodobieństwa w języku hiszpańskim może sprawiać z początku lekkie problemy ponieważ potrzebujemy do tego dwóch różnych trybów: oznajmującego (indicativo) i łączącego (subjuntivo). W dodatku istnieje kilka wyrażeń po których używamy subjuntivo lub indicativo, zależnie od stopnia prawdopodobieństwa.


Najwyższy poziom prawdopodobieństwa (70-99%), ocierający się niemal o pewność możemy wyrazić takimi czasownikami jak creer lub parecer, w tej grupie zawsze po czasowniku lub zwrocie opisującym prawdopodobieństwo używamy trybu indicativo:
Creo que el domingo vamos a la piscina. Myślę że w niedzielę pójdziemy na basen.
Me parece que el domingo vamos a la piscina. Wydaje mi się że w niedzielę pójdziemy na basen.
Seguro que el domingo vamos a la piscina. Pewnie w niedzielę pójdziemy na basen.

Średni stopień prawdopodobieństwa (50-70%) osiągniemy za pomocą czasownika suponer (przypuszczać) lub przysłówka seguramente który jak możecie zauważyć nie oznacza tego samego prawdopodobieństwa co seguro que. Ponownie króluje tutaj niepodzielnie tryb indicativo.
Supongo que el domingo vamos a la piscina. Przypuszczam że w niedzielę pójdziemy na basen.
Me imagino que el domingo vamos a la piscina. Przypuszczam że w niedzielę pójdziemy na basen.
Seguramente el domingo vamos a la piscina. Chyba/Pewnie w niedzielę pójdziemy na basen.

Niższe lub niskie prawdopodobieństwo (1-50%), tutaj wyróżniamy trzy podgrupy: wyrażenia po których zawsze używamy indicativo, wyrażenia po których zawsze używamy subjuntivo oraz wyrażenia po których stosujemy jeden bądź drugi tryb.

A lo mejor, lo mismo oraz igual znaczą 'może' i używamy po nich trybu indicativo:
A lo mejor/Lo mismo/Igual + indicativo
A lo mejor/Lo mismo/Igual el domingo vamos a la piscina.

W przypadku es posible(jest możliwe), es probable (jest prawdopodobne) i puede ser lub puede (może) używamy zawsze trybu subjuntivo, można też zmniejszyć lub zwiększyć prawdopodobieństwo dodając przed probable i posible takie przysłówki jak muy, bastante lub poco:
Puede (ser)/ Es (muy/bastante/poco)posible/ Es (muy/bastante/poco) probable + que + subjuntivo
Puede/ Es posible/ Es probable que el domingo vayamos a la piscina.

Ciekawą grupę stanowią quizá/quizás/tal vez, wszystkie te słowa tłumaczymy jako 'może' i używamy po nich trybu indicativo lub subjuntivo (w zależności od intencji mówiącego, subjuntivo będzie mówiło o mniejszej możliwości niż indicativo).
Quizá/Quizás/Tal vez + subjuntivo/indicativo
Quizá/Quizás/Tal vez el domingo vamos/vayamos a la piscina.

W najbliższych dniach ćwiczenia!1 komentarz: