wtorek, 8 marca 2016

Condicional simple, futuro imperfecto oraz futuro perfecto o przypuszczeniach

Condicional simple, futuro imperfecto oraz futuro perfecto o przypuszczeniach...

Condicional, futuro imperfecto oraz futuro perfecto, to co łączy te trzy czasy to mówienie o przypuszczeniach i domysłach. Każdy z tych czasów gramatycznych wyraża przypuszczenie związane z innym okresem czasu.
Czas Zastosowanie
Futuro imperfecto Przypuszczenia związane z teraźniejszością:


-¿Dónde trabaja Miguel? Gdzie pracuje Miguel?
-No sé pero tendrá muy buen trabajo. Nie wiem ale pewnie ma bardzo dobrą pracę.


-¿Dónde estarán los niños? Gdzie mogą być dzieci?
-Estarán en su habitación. Pewnie są w swoim pokoju.
Futuro perfecto Przypuszczenia związane z bliską przeszłością (niezakończony okres w którym wydarzyła się czynność):


-¿Por qué todavía no ha llegado? Dlaczego jeszcze nie przyjechał?
-Se habrá despertado tarde. Pewnie późno się obudził.
Condicional simple Przypuszczenia związane z zamkniętą przeszłością (okres czasu w którym wydarzyła się czynność jest zamknięty na przykład: wczoraj, w zeszłym tygodniu, w 1992 roku...):


Manuel no vino a la fiesta de ayer. Tendría problemas en el trabajo.
Manuel nie przyszedł na wczorajszą imprezę. Pewnie miał problemy w pracy.

Zauważcie że każdy z tych trzech czasów ma także inne zastosowania. Jest to szczególnie oczywiste w przypadku czasów futuro czyli przyszłych, jak jednak widzicie mogą one też mówić o teraźniejszości i przeszłości. Czas condicional również ma wiele odmiennych zastosowań.
Jeżeli chcecie sobie przypomnieć budowę i wszystkie zastosowania tych czasów polecam artykuły z archiwum:
futuro perfecto (w przygotowaniu).

Zwróćcie również uwagę na to że omawianą dzisiaj funkcję tych trzech czasów możemy zastosować nie tylko w zdaniach oznajmujących ale również i w pytaniach aby dać do zrozumienia naszemu rozmówcy że my nie mamy pojęcia jaka jest odpowiedź na nasze pytanie:

¿Dónde están? Gdzie oni/one są?
¿Dónde estarán? Gdzie oni/one mogą być?

Pamiętajmy również o tym że aby mówić o naszych przypuszczeniach i hipotezach związanych na przykład z teraźniejszością mamy więcej narzędzi:

Pienso que están en el trabajo. Myślę że są w pracy. 
Estarán en el trabajo. Pewnie są w pracy.
Es probable que estén en el trabajo. Jest prawdopodobne że są w pracy.

Więcej możliwości mamy również gdy mówimy o zamkniętej lub otwartej, bliskiej przeszłości o czym niebawem napiszę.

ĆWICZENIA

1 .
Mi abuela ......................... (ser) muy rica porque cuando murió nos llevamos dos casas de la herencia.

2 .
-Juan, ¿por qué no estás con nosotros?
-Vengo dentro de dos horas.
-¿................................. (pasar) algo malo?

3 .
¿Cómo ...............................(ser) el mundo en el siglo XIX?

4.
No voy a la casa de Miguel. ..................... (tener) mucho trabajo hoy.

5.
Le .................................... (decir;ellos) algo malo a Carmen. Está de mal humor.

6.
Tus padres son fantásticos. Tu infancia .............................. muy feliz.

7.
Su madre ................................. (tener) unos 50 años pero mantiene aspecto juvenil.ODPOWIEDZI


1. sería; 2. Habrá pasado; 3. sería; 4. Tendrá; 5. habrán dicho; 6. sería; 7. tendrá

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz