piątek, 22 kwietnia 2016

Zdania warunkowe (oraciones condicionales) B1/B2

Zdania warunkowe to temat który spędza wielu osobom sen z oczu. Dzięki temu że jesteś tutaj, nigdy nie będziesz należeć do tej grupy. Zobacz jak łatwo jest "gdybać" po hiszpańsku!Zdania warunkowe (oraciones condicionales) możemy podzielić na trzy główne grupy:

-zdania mówiące o warunku możliwym do spełnienia;
-zdania mówiące o warunku mało prawdopodobnym bądź niemożliwym;
-zdania mówiące o warunku który musiałby zostać spełniony w przeszłości.
MOŻLIWE
Zdania warunkowe mówiące o warunku możliwym do spełnienia w przyszłości w części warunkowej wykorzystują czas presente de indicativo. Czasownik w formie presente występuje po słowie si które oznacza jeśli. Drugą częścią tego zdania złożonego jest zdanie mówiące o następstwach. Następstwa wyrażane są czasem futuro simple zwanym też futuro imperfecto. W tej właśnie części zdania możemy zastosować również tryb rozkazujący aby wydać komuś rozkaz w przypadku gdy zostaną spełnione określone warunki.

Si me caso con Elena, seré el hombre más feliz del mundo.
Jeśli się ożenię z Eleną, będę najszczęśliwszym mężczyzną na świecie.

Si nos casamos, seremos felices.
Jeśli się pobierzemy, będziemy szczęśliwi.
MAŁO PRAWDOPODOBNE I NIEMOŻLIWE (TERAŹNIEJSZOŚĆ/PRZYSZŁOŚĆ)
Kolejnym typem zdań warunkowych są zdania mówiące o warunku którego spełnienie obecnie lub w przyszłości jest mało prawdopodobne bądź niemożliwe.
Warunek niemożliwy do spełnienia bądź mało prawdopodobny jest wyrażony czasem imperfecto de subjuntivo. Hipotetyczne konsekwencje, następstwa są wyrażone czasem condicional simple zwanym też condicional imperfecto:

Si no estuviera casada, sería feliz.
Gdybym nie była mężatką, byłabym szczęśliwa.

Si no tuviera hijos con ella, me divorciaría hoy mismo.
Gdybym nie miał z nią dzieci, rozwiódłbym się jeszcze dzisiaj.

Warunkowi o niskim prawdopodobieństwie spełnienia w teraźniejszości lub przyszłości mogą też towarzyszyć konsekwencje bądź następstwa które wydarzyłyby się w przeszłości. To co mogło się stać w przeszłości jest wyrażone czasem condicional perfecto zwanym również condicional compuesto.

Si imperfecto de subjuntivo + condicional perfecto


Si no estuviera casado, habría ido ayer con Pablo para ver estriptis.
Gdybym nie był żonaty, poszedłbym wczoraj z Pablo na striptis.

Si no estuviera casada, habría pasado las últimas vacaciones con mis amigas, no con Alejandro.
Gdybym nie była mężatką, spędziłabym ostatnie wakacje z koleżankami a nie z Alejandro.
WARUNKI NIEMOŻLIWE (PRZESZŁOŚĆ)
Możemy też gdybać o tym co by się zdarzyło bądź działo gdyby konkretny warunek został spełniony w przeszłości. By powiedzieć o warunku który musiałby zaistnieć w przeszłości posłużymy się czasem pluscuamperfecto de subjuntivo. Aby powiedzieć o ewentualnych konsekwencjach w przeszłości, użyjemy oczywiście condicional compuesto zwanego również condicional perfecto.

Si pluscuamperfecto de subjuntivo + condicional perfecto


Si no me hubiera casado con él, me habría casado con Pablo.
Gdybym za niego nie wyszła, wyszłabym za Pablo.

Si no la hubiera conocido, habría terminado mi carrera.
Gdybym jej nie poznał, skończyłbym studia.

Warunkowi związanemu z przeszłością może również towarzyszyć zdanie mówiące o konsekwencji która byłaby odczuwalna w teraźniejszości. Wtedy czasowi pluscuamperfecto de subjuntivo będzie towarzyszył czas condicional simple.

Si pluscuamperfecto de subjuntivo + condicional simple

Si no lo hubiera conocido, llevaría una vida feliz.
Gdybym go nie poznała, wiodłabym szczęśliwe życie.

Si hubiera tomado en cuenta los consejos de mi mamá, hoy disfrutaría de mi vida.
Gdybym brał pod uwagę porady mojej mamy, dzisiaj cieszyłbym się życiem.
Podsumowując, są trzy czasy które występują po si i wyrażają warunek:
Presente de indicativo warunek możliwy do spełnienia w przyszłości
Pretérito imperfecto de subjuntivo Warunek niemożliwy bądź mało prawdopodobny w teraźniejszości bądź przyszłości
Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo Warunek który musiałby zostać spełniony w przeszłości

Czasy które wyrażają następstwa:
Futuro imperfecto Prawdopodobne następstwa możliwego do spełnienia warunku.
Imperativo Rozkaz który zostanie wydany w przypadku spełnienia warunku.
Condicional simple (imperfecto) Hipotetyczne następstwa w teraźniejszości bądź przyszłości.
Condicional compuesto (perfecto) Hipotetyczne następstwa w przeszłości.


Pamiętaj o tym że zdanie warunkowe możemy rozpocząć od następstw jednak czasy mówiące o nich nie występują po si:

Iremos a la playa si hace buen tiempo.

Bebería algo si me ofrecieran.Ćwiczenia:

1. Wybierz:
Si me preguntaran por ti, les diría/habría dicho que no te conozco.
Lo compro/habría comprado si hubiera ido al supermercado aquel día.
Si me hicieras caso, tendrías/tendrás éxito.
Si no fue/fuera tan caro el restaurante, iría allí con vosotros.
Habría muerto si no fuera/será tan cauto.
Si estudias/hubieras estudiado, habrías aprobado este examen.
Si hubieras ido/habrías ido al doctor, no te dolería la garganta.

2 . Uzupełnij:
Si tengo tiempo, ............................ (ir) de vacaciones.

Si ................................ (ser) rico, viviría en una casa grande.

Comerías mejor si ............................ (tener, tú) más dinero.

Habríamos visto la película si no ................................. (llegar, nosotros) tarde al cine.

Viviría en otro país si ......................................... (conocer, yo) algún idioma extranjero.

Si no fuera musulmán ........................................ (comer,yo) el chorizo que me regalaste ayer.

Vendré si me ..................................... (llamar, tú).


Odpowiedzi:

1. diría; habría comprado; tendrías; fuera; fuera; hubieras estudiado; hubieras ido.


2 . iré; fuera; tuvieras; hubiéramos llegado; conociera; habría comido/comería; llamas.


Było łatwo i przyjemnie, tak jak mówiłem? Widzicie? Zdania warunkowe kryją jeszcze parę dodatkowych smaczków które opiszę niebawem więc głowa do góry, to nie jest zupełny koniec waszej przygody z warunkami ;-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz