wtorek, 17 grudnia 2013

Encontrar vs. encontrarse (A2)

Dzisiejszy krótki post ukaże różnice oraz wiele znaczeń czasownika encontrar oraz encontrarse. Pamiętajcie że ten czasownik jest nieregularny w czasie presente de indicativo a zatem i w presente de subjuntivo. Samogłoska 'o' zamienia się na 'ue' w całej liczbie pojedynczej oraz w trzeciej osobie liczby mnogiej. Życzę przyjemnej lektury.

ENCONTRAR

Czasownika encontrar bez zaimka zwrotnego używamy w znaczeniu 'znajdować':
No puedo encontrar mis gafas. Nie mogę znaleźć moich okularów.

Encontrar to również synonim czasowników juzgar i valorar czyli osądzać, oceniać:
No la encuentro muy interesante. Nie uważam jej za bardzo interesującą.

ENCONTRARSE

Czasownika encontrar z zaimkiem zwrotnym użyjemy gdy będziemy chcieli powiedzieć o lokalizacji jakiegoś budynku, rzeczy lub osoby:
El estadio Camp Nou se encuentra en Barcelona. Stadion Camp Nou znajduje się w Barcelonie.

Czasownik encontrarse znaczy też 'spotykać się':
¿Dónde nos encontramos hoy? Gdzie się dzisiaj spotykamy?

Oprócz tego czasownik ten będziemy tłumaczyć jako 'czuć się':
¿Cómo te encuentras? Jak się czujesz?

Myślę że chociaż zastosowania tego czasownika są najróżniejsze nie będzie trudne dla Was zapamiętanie wszystkich jego znaczeń. Wszak są czasowniki które mają dużo więcej znaczeń a które na pewno pojawią się w przyszłości na tym blogu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz