czwartek, 12 grudnia 2013

Przymiotniki i zaimki dzierżawcze (A1)

W języku hiszpańskim mamy do czynienia z dwoma rodzajami form dzierżawczych, są to przymiotniki i zaimki. 

Przymiotniki dzierżawcze potrzebują obecności rzeczownika. Przymiotnik dzierżawczy występuje bezpośrednio przed rzeczownikiem:

Mi coche es muy lento. Mój samochód jest bardzo wolny.
Manuela es su hija. Manuela jest jej córką.

PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE
liczba pojedyncza
liczba mnoga 
rodzaj żeński
rodzaj męski
rodzaj żenski
rodzaj męski
mi almohada
mi perro
mis almohadas
mis perros
tu almohada
tu perro
tus almohadas
tus perros
su almohada
su perro
sus almohadas
sus perros
nuestra almohada
nuestro perro
nuestras almohadas
nuestros perros
vuestra almohada
vuestro perro
vuestras almohadas
vuestros perros
su almohada
su perro
sus almohadas
sus perros

Zaimki dzierżawcze pod względem znaczenia nie różnią się od przymiotników. Różnica między przymiotnikami dzierżawczymi a zaimkami polega na tym że zaimki mogą być stosowane wtedy gdy w zdaniu nie pojawia się rzeczownik:
Es mía. Jest moja.
Son tuyos. Są twoi.

Zaimek może się pojawić w jednym zdaniu z rzeczownikiem jednak nie wystąpi on przed rzeczownikiem ale w szyku: rzeczownik + czasownik ser + zaimek dzierżawczy:
El perro es suyo. Pies jest jego/jej.
La casa es mía. Dom jest mój.

Zaimki mogą być również używane bezpośrednio po rzeczowniku gdy pełnią funkcję wołacza:
¡Madre mía! Matko moja!ZAIMKI DZIERŻAWCZE
liczba pojedyncza
liczba mnoga
rodzaj żeński
rodzaj męski
rodzaj żeński
rodzaj męski
(la) mía
(el) mío
(las) mías
(los) míos
(la) tuya
(el) tuyo
(las) tuyas
(los) tuyos
(la) suya
(el) suyo
(las) suyas
(los) suyos
(la) nuestra
(el) nuestro
(las) nuestras
(los) nuestros
(la) vuestra
(el) vuestro
(las) vuestras
(los) vuestros
(la) suya
(el) suyo
(las) suyas
(los) suyos


Ćwiczenia:

1 . Wstaw mi/mis/tu/tus/su/sus:
a) Paula es muy rica. …… coche es muy caro.
b) ¿Cómo está ……… padre?
c) Trabajo en el hospital y ……… marido también.
d) Él y ……… hermanos estudian alemán.

2 . Użyj formy dzierżawczej w zdaniu:
Przykład: Tenéis una habitación muy bonita. Vuestra habitación es muy bonita.
a) Tengo un coche verde.
b) Tenemos una casa grande.
c) Tienen un perro muy viejo.
d) Tienes una novia muy bonita.
e) Miguel tiene una moto grande.

3 . Stwórz dwa zdania, jedno przy użyciu przymiotnika, drugie zaimka:
Yo; coche Es mi coche. El coche es mío.
Tu; pasaporte
Ella; radio
Nosotros; pisos
Vosotras; plantas
Ustedes; iglesia

Odpowiedzi:

Ćw. 1: a) su; b) mi/tu/su; c) mi/tu/su d) mis/tus/sus
Ćw. 2: a) Mi coche es verde; b) Nuestra casa es grande; c) Su perro es muy viejo; d) Tu novia es muy bonita; e) Su moto es grande.
Ćw. 3:
Es tu pasaporte. El pasaporte es tuyo;
Es su radio. La radio es suya;    
Son nuestros pisos. Los pisos son nuestros.
Son vuestras plantas. Las plantas son vuestras.
Es su iglesia. La iglesia es suya.

3 komentarze:

 1. Dlaczego w ćwiczeniu nr 3 jest forma "son" a nie "somos" i "sois"?

  OdpowiedzUsuń
 2. Son nuestros pisos. Los pisos son nuestros.
  Son vuestras plantas. Las plantas son vuestras.

  Dlatego że zdania te znaczą:
  (to) SĄ nasze mieszkania.
  (To) SĄ wasze rośliny.

  OdpowiedzUsuń