sobota, 25 stycznia 2014

Jak zgadzać się bądź się nie zgadzać

Dzisiejszy post to kolejny z serii jak tozrobić. Na wyrażenie zgody jak i niezgody istnieje w języku hiszpańskim wiele sposobów o czym zaraz się przekonacie.

Zgoda (acuerdo):

 Estoy de acuerdo contigo/ con usted/con eso. Zgadzam się z tobą/z panem/z tym.
Pienso lo mismo que tú/ usted. Myślę to samo co ty/pan.
Comparto tu/su punto de vista. Podzielam twój/panski punkt widzenia.
También opino/pienso que + indicativo: También opino que deben trabajar más.
Również uważam/myślę że + tryb oznajmujący: Również uważam że powinni pracować więcej.
Tampoco opino/pienso que + subjuntivo: Tampoco pienso que sean culpables.
Również nie uważam/myślę że + subjuntivo: Również nie uważam że są winni.
Por supuesto. Oczywiście.
Claro que sí/no. Jasne że tak/nie.
De eso no hay duda. Nie ma wątpliwości.
Tienes toda la razón. Masz całkowitą rację.
Estoy totalmente de acuerdo contigo/con usted. Całkowicie się zgadzam z tobą/z panem.
Eso es indiscutible. To jest bezdyskusyjne.

Częściowa zgoda (acuerdo parcial):

No estoy totalmente de acuerdo contigo/con usted. Nie zgadzam się w pełni z tobą.
Estoy de acuerdo con casi todo que dices/dice. Zgadzam się prawie ze wszystkim co mówisz./pan mówi.
Tienes algo de razón pero… W jakimś sensie masz rację ale …
Estoy de acuerdo en todo, salvo en lo de… Zgadzam się ze wszystkim, oprócz…

Niezgoda (desacuerdo):

No estoy de acuerdo contigo/ con usted/ con eso. Nie zgadzam się z tobą/z panem/z tym.
No comparto tu/su punto de vista. Nie podzielam twojego/pańskiego punktu widzenia.
Eso no tiene sentido. To nie ma sensu.
No lo veo así. Nie widzę tego w ten sposób.
No digas tonterías. Nie mów głupstw!

¡Para nada! Za nic w świecie!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz