wtorek, 7 stycznia 2014

Presente de indicativo- czasowniki nieregularne

O tym kiedy używać presente de indicativo a także jak odmieniać czasowniki regularne możecie przeczytać tutaj.

W tym poście dowiecie się wszystkiego o czasownikach nieregularnie odmieniających się w presente.

Wśród czasowników nieregularnych możemy wyszczególnić kilka grup:

Pierwszym typem jaki omówię są czasowniki z nieregularnością samogłoskową. Nieregularność ta ma miejsce w temacie czasownika, nie w jego końcówce. Końcówki osobowe są identyczne jak w przypadku czasowników regularnych.
Zauważ też że nieregularność ma miejsce we wszystkich osobach liczby pojedynczej oraz w trzeciej osobie liczby mnogiej. Formy nosotros (my) i vosotros (wy) są zawsze regularne.


E→IE
E→I
O→UE
U→UE
infinitivo
querer
pedir
contar
jugar
yo
quiero
pido
cuento
juego
quieres
pides
cuentas
juegas
él/ella
quiere
pide
cuenta
juega
nosotros
queremos
pedimos
contamos
jugamos
vosotros
queréis
pedís
contáis
jugáis
ellos/ellas
quieren
piden
cuentan
juegan

Pamiętaj że czasowniki odmienione powyżej to tylko przykłady ilustrujące nieregularność w temacie. Końcówki osobowe będą się różniły w zależności od końcówki bezokolicznika (-ar,-er,-ir).
Na przykład czasownik empezar w liczbie pojedynczej odmienia się 1. empiezo 2. empiezas 3. empieza. Tak jak widzisz również i w tym przypadku e zamienia się na ie w temacie ale końcówki form osobowych są odmienne.

Do czasowników w których e zamienia się na ie należą: calentar (podgrzewać), cerrar (zamykać), comenzar (zaczynać), defender (bronić), despertarse (budzić się), divertir[se] (bawić [się]), empezar (zaczynać), encender (włączać), entender (rozumieć), mentir (kłamać), merendar (jeść podwieczorek), perder (gubić, tracić), pensar (myśleć), preferir (woleć), querer (chcieć), regar (podlewać), sentar siadać, sentir[se] czuć [się], .

Do czasowników w których e zamienia się na i należą: despedir (żegnać), medir (mierzyć), pedir (prosić), repetir (powtarzać), servir (służyć), vestirse (ubierać się).

Czasowniki w których o zamienia się na ue to: acostarse (kłaść się), costar (kosztować), devolver (oddawać), doler (boleć), dormir (spać), encontrar (znajdować), morder (gryźć), poder (móc), recordar (pamiętać), soler (mieć zwyczaj), sonar (brzmieć), volver (wracać).

Czwarty podtyp czyli wymianę u na ue reprezentuje tylko jeden czasownik: jugar (grać).

Kolejną grupę wśród czasowników nieregularnych stanowią te które są nieregularne jedynie w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Należą do niej:

caer (spadać)→ caigo
coger (brać)→ cojo
conducir (prowadzić pojazd)→ conduzco
conocer (poznawać)→ conozco
dar (dawać)→ doy
hacer (robić)→ hago
lucir (lśnić)→ luzco
ofrecer (oferować)→ ofrezco
pertenecer (należeć)→ pertenezco
poner (kłaść)→ pongo
producir (produkować)→ produzco
saber (wiedzieć, umieć)→ sé
salir (wychodzić)→ salgo
traer (przynosić)→ traigo

Jak widzisz, jest to jedyna grupa w której panują jakieś logiczne zasady, nieregularne w ten sposób są wszystkie czasowniki których bezokolicznik kończy się na –cir, zdecydowana większość czasowników kończących się na –cer a także czasowniki kończące się na –aer.

Trzecia grupa czasowników nieregularnych to czasowniki łączące nieregularność typu samogłoskowego z nieregularnością w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Jest to na szczęście niewielka grupa:

decir (powiedzieć)
elegir (wybierać)
oír (słyszeć)
tener (mieć)
venir (przychodzić)
yo
digo
elijo
oigo
tengo
vengo
dices
eliges
oyes
tienes
vienes
él/ella
dice
elige
oye
tiene
viene
nosotros
decimos
elegimos
oímos
tenemos
venimos
vosotros
decís
elegís
oís
tenéis
venís
ellos/ellas
dicen
eligen
oyen
tienen
vienen

Czwarta grupa czasowników to czasowniki zupełnie nieregularne:
estar (być, znajdować się): 1. estoy, 2. estás, 3. está, 1. estamos, 2. estáis, 3. están
ir (iść, jechać): 1. voy, 2. vas, 3. va, 1. vamos, 2. vais, 3. van
ser (być): 1. soy, 2. eres, 3. es, 1. somos, 2. sois, 3. son

Ostatnią grupą, stanowią czasowniki których bezokoliczniki kończą się na –uir w których i zamienia się na y w liczbie pojedynczej i trzeciej osobie liczby mnogiej:
huir: 1. huyo, 2. huyes, 3. huye, 1. huimos, 2. huís, 3. huyen
Do tej grupy należą również czasowniki construir i destruir.

Ćwiczenia


 I Uzupełnij odmianę czasowników:

tener
entender
poder
producir
pedir
mentir
yo
tengo

puedo

pido

tienes
entiendes

produces

mientes
él

entiende

produce
pide

nosotros
tenemos

podemos


mentimos
vosotros
tenéis


producís
pedís

ellos

entienden
pueden
producen

mienten

II Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika z nawiasu (nie wszystkie czasowniki są nieregularne):
1 . Juan y Miguel no …………………………… (saber) bailar.
2 . Ellos ………………………………. (merendar) a las cinco.
3 . …………………………… (querer/nosotros) verte pronto.
4 . No ……………………………. (poder/yo) ayudarte.
5 . Alejandro no ………………………… (mentir) nunca.
6 . En esta fábrica ……………………………… (producir/ellos) cigarillos.
7 . ¿…………………………….. (oír/tú) este sonido?
8 . Ellos dicen que no ……………………………… (pertenecer) a esta asociación.
9 . …………………………… (salir/yo) a las seis.

10 . Ellos no ………………………… (querer) hablar con nosotros.


III Zamień formę tú na vosotros:

1. tienes→...............; 2. vives→...............; 
3. hablas→...............; 4. conoces→...............; 
5. repites→...............; 6. riegas→...............; 
7. conduces→...............; 8. juegas→...............; 
9. enciendes→...............; 10. pides→...............;

IV Zamień na liczbę pojedynczą (na przykład drugą osobę liczby mnogiej na drugą osobę liczby pojedynczej)
1. ¿Podéis comprar manzanas?
2. Cada día regamos las plantas en la casa de abuela.
3. Obedecéis a los profesores.
4. Pedimos dos cervezas.
5. Volvemos muy tarde.
6. Me duelen las piernas.
7. Hoy no nos encontramos bien.
8. Jugamos al fútbol todos los domingos.

Odpowiedzi
I
tiene, tienen; entiendo, entendemos, entendéis; puedes, puede, podéis; produzco, producimos; pides, pedimos, piden; miento, miente, mentís.

II
1 . saben, 2 . meriendan, 3 . Queremos, 4 . puedo, 5 . miente, 6 . producen, 7 . oyes, 8 . pertenecen, 9 . Salgo, 10 . quieren

III
1 . tenéis; 2. vivís; 3. habláis; 4. conocéis; 5. repetís; 6. regáis; 7. conducís; 8. jugáis; 9. encendéis; 10; pedís

IV
1. ¿Puedes comprar manzanas? 2.Cada día riego las plantas en la casa de abuela. 3. Obedeces a los profesores. 4.Pido dos cervezas. 5. Vuelvo muy tarde. 6. Me duele la pierna. 7. Hoy no me encuentro bien. 8. Juego al fútbol todos los domingos.

Zobacz też:

7 komentarzy:

 1. wyjaśnione fajnie ale przydałoby się wiecej ćwiczeń :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo fajnie wyjasniony temat :) aż chce się uczyć :) Zgadzam się z przedmówcą - mało ćwiczeń!!! :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Dzięki za miłe słowa. Będę się starał umieszczać więcej ćwiczeń. Obiecuję poprawę :)

  OdpowiedzUsuń
 4. super bardzo mi sie podoba swietne i wytlumaczenie dobre na powtorke:)))

  OdpowiedzUsuń
 5. Super, wreszcie to zrozumiałam

  OdpowiedzUsuń
 6. przyłączam się do przedmówców, dobrze opracowana strona :)

  OdpowiedzUsuń
 7. Super, dzięki temu zdałem!

  OdpowiedzUsuń