niedziela, 12 stycznia 2014

Przyimki a, de, con, desde i en (A1-A2)

Dzisiejszy post będzie mówił o podstawowym zastosowaniu przyimków a, de, con, desde i en.


Przyimek a:

kierunek:
Vamos a Barcelona. Jedziemy do Barcelony.

godzina:
Nos vemos a las 6. Widzimy się o szóstej.

Dopełnienie dalsze (odpowiadające na pytanie komu? czemu?):
¿Le compras loz zapatos a tu esposa? Kupujesz buty twojej żonie?

Dopełnienie bliższe osobowe (używamy przyimka 'a' przed rzeczownikiem odpowiadającym na pytanie kogo? co? będącym jednocześnie osobą).
Veo a tu marido. Widzę (kogo?) twojego męża.
Escucho a Manuela. Słucham (kogo?) Manueli.

Przyimek con:

towarzystwo: 
Vivo con mis amigas. Mieszkam z moimi znajomymi.

instrument:
Escribo con pluma. Piszę piórem.
Me afeito con maquinilla. Golę się maszynką.

Przyimek de:

własność:
Este coche es de Manuel. Ten samochód jest Manuela.

materiał:
Estos pantalones son de pana. Te spodnie są ze sztruksu.

pochodzenie:
Eva es de Francia. Ewa jest z Francji.

rozpoczęcie czynności (tylko wtedy gdy podajemy również godzinę lub datę końca czynności):
Trabajo de 8 a 12. Pracuję od 8 do 12. 

pora dnia gdy wcześniej jest podana godzina:
Son las 6 de la tarde. Jest szósta po południu.

Przyimek desde:

Oznacza punkt rozpoczęcia wędrówki, podróży:
Fuimos desde la casa hasta el bosque. Poszliśmy z domu do lasu.

rozpoczęcie czynności (niekoniecznie musi występować w jednym zdaniu z przyimkiem który mówi o jej zakończeniu):
Trabajo desde las 8 hasta las 10. Pracuję od 8 do 10.
Descanso desde las 10. Odpoczywam od 10.

mówi o miejscu w którym odbywa się czynność skierowana na obiekt oddalony w przestrzeni:
Os vimos desde el balcón. Widzieliśmy was z balkonu.

Przyimek en:

Mówi o lokalizacji, odpowiada polskim przyimkom 'w' lub 'na':
Estamos en la calle. Jesteśmy na ulicy.
El móvil está en la cajonera. Telefon jest w komodzie.

środek transportu:
Vamos en coche. Jedziemy samochodem.

używamy przyimka 'en' przed miesiącem, porą roku i rokiem:
Salimos en enero. Wyjeżdżamy w styczniu.
Termino en 2020. Kończę w 2020 roku.

Ćwiczenia:

I uzupełnij przyimkiem a, con, en, desde lub de:

1. Voy ........ Barcelona este lunes.
2. Mis padres van de vacaciones .......... sus amigos.
3. Somos ......... Madrid pero mis hermanos viven ........... Sevilla.
4. ......... Juan le gusta ver los partidos en la tele.
5. Tus gafas están ............ la mesa.
6. Escucho ...... mis abuelos.
7. Trabajan ....... muchas ganas.
8. Trabajas ........ las ocho.

II Wybierz odpowiednią opcję:

1. Mis hermanos van de vacaciones a/en Roma.
2. Voy de/en coche al trabajo.
3. En/De 2015 vamos a Francia.
4. El martes trabajo desde/de las 10.
5. El reloj a/de Alejandro es muy caro.
6. ¿Vienes de/a mi casa?
7. En/De esta casa vive Cristina.
8. No lo veo desde/de la terraza.

III Popraw zdania które są błędne:

1. El coche es a Juan.
2. Susana trabaja de esta oficina.
3. Queremos ir de vosotros.
4. Voy a coche.
5. Esta semana vamos a Estremadura.
6. Te espero de las cinco.

Odpowiedzi:

I 1. a; 2. con; 3. de,en; 4. A; 5. en; 6. a; 7. con; 8. desde
II 1. a; 2. en; 3. En; 4. desde; 5. de; 6. a; 7. a; 8. desde
III 1. de; 2. en; 3. con; 4. en; 5. poprawne; 6. desde


1 komentarz: