niedziela, 12 stycznia 2014

Porównywanie przymiotników (A1)

Porównywanie przymiotnikowe w języku hiszpańskim jest bardzo proste i opiera się na  trzech modelach:

más + adjetivo + que (bardziej + przymiotnik + niż/od):

Manuel es más alto que Juan. Manuel jest wyższy od Juana.
Elena es más inteligente que Felipe. Elena jest bardziej inteligentna niż Felipe.

menos + adjetivo + que (mniej + przymiotnik + niż/od):

Mónica es menos valiente que yo. Monika jest mniej odważna niż ja.
Mi coche es menos rápido que su coche. Mój samochód jest wolniejszy od jej samochodu.

tan + adjetivo + como (tak + przymiotnik + jak):

Somos tan sociables como vosotros. Jesteśmy tak towarzyscy jak wy.
No sois tan maliciosos como vuestros vecinos. Nie jestescie tak złośliwi jak wasi sąsiedzi.

Ćwiczenia

I Popraw zdania w których występuje błąd:

1. Enrique es tan famoso que su padre.
2. Marisol es menos bonita que su hermana.
3. Diego es tan raro como tú.
4. Su perro es más peligroso como nuestro.

II
1. Paula no es más aplicada ....... yo.
2. Mis hermanas son tan morenas .......... nuestra madre.
3. Los aviones son ........... rápidos que los trenes.
4. El bosque es más interesante .......... este parque.

Odpowiedzi

I 1. tan famoso como; 2. poprawne; 3. poprawne; 4. más peligroso que nuestro.
II 1. que; 2. como; 3. más; 4. que

Przeczytaj również:
Stopniowanie przymiotników

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz